Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Dyrektor WPR w Katowicach Łukasz Pach oraz płk Paweł Piątkowski - dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej podpisali (22 kwietnia) porozumienie o współpracy szkoleniowej, w tym przygotowaniu pracowników Pogotowia i żołnierzy WOT do współdziałania w różnych stanach gotowości państwa.

Strony porozumienia wyraziły deklarację współpracy ze sobą w kierunku realizacji m.in. takich celów jak podany wyżej oraz:
• wzajemnego wsparcia szkoleniowego i logistycznego,
• propagowania działalności na rzecz obronności oraz bezpieczeństwa państwa, a także rekrutacji do 13.ŚBOT,
• realizacji wspólnych projektów prospołecznych i proedukacyjnych,
• organizacji i realizacji przez WPR w Katowicach nieodpłatnych kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla żołnierzy 13. ŚBOT,
promocji 13. ŚBOT i WPR w Katowicach,
• organizacji szkolenia przysposobienia wojskowego.

Reasumując. Razem możemy działać sprawniej dla dobra mieszkańców województwa śląskiego!

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne