Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE
zabezpieczenie_medyczne

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach organizuje zabezpieczenia medyczne różnych wydarzeń – imprez masowych, wydarzeń sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych, nie tylko na terenie województwa śląskiego. Wykonywane przez nas usługi medyczne to nie tylko zabezpieczenia imprez masowych, ale także mniejsze przedsięwzięcia wymagające opieki medycznej.

Sprzęt jaki zapewniamy w trakcie zabezpieczania imprez jest w pełni zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 06.02.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

Personel zabezpieczający imprezy to lekarze, pielęgniarki/pielęgniarze, ratownicy medyczni i ratownicy KPP posiadający kwalifikacje zgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym i ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

W naszej ofercie proponujemy następujące rodzaje zabezpieczenia:
• zespół z lekarzem (specjalistyczny);
• zespół z ratownikami medycznymi (podstawowy);
• patrol pieszy (ratownicy medyczni, ratownicy KPP);
• stacjonarny punkt medyczny (ambulatorium) z lekarzem;
• stacjonarny punkt medyczny (ambulatorium) -pielęgniarski/ratowniczy;
• koordynator medyczny.

Każde zlecenie rozpatrujemy indywidualnie, a ceny negocjujemy.

Mamy doświadczenie w zabezpieczaniu imprez sportowych – meczów piłkarskich ekstraligi, I ligi piłkarskiej, I ligi hokeja na lodzie, I ligi siatkówki, rajdów samochodowych rangi mistrzostw Polski, zawodów żużlowych.

Zabezpieczaliśmy między innymi takie imprezy jak m.in.:

 • COP 24 Katowice – Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu – 2018;
 • WUF-11 – Światowe Forum Miejskie w Katowicach – 2022;
 • Europejski Kongres Gospodarczy;
 • obchody 70-lecia wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau, Marsz Żywych;
 • współpraca przy zabezpieczeniu medycznym Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – 2016;
 • współpraca przy zabezpieczeniu medycznym pielgrzymek papieskich;
 • turniej tenisowy WTA Katowice OPEN;
 • Silesia Maraton;
 • koncert U2;
 • Sylwester z Polsatem;
 • Centralne Obchody Dnia Wojska Polskiego – 2019.

Od początku pandemii nasze zespoły transportowały pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV 2, realizowaliśmy zadania polegające na pobieraniu wymazów u pacjentów z podejrzeniem zakażenia Covid-19. Zabezpieczaliśmy również punkty medyczne w Ośrodkach Wsparcia Ukrainy.

Opinie dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych

1. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jako dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, instytucją właściwą do wydawania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprez masowych – na obszarze swojego działania.

2. Wnioski o wydanie w/w opinii należy złożyć w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice – nie później niż 44 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.

3. Opłatę za wystawienie opinii w wysokości określonej w cenniku należy wpłacić gotówką w kasie WPR w Katowicach przy ul. Powstańców 52, w godz. od 8.00 do 14.00, lub przelewem na konto Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach:

Santander Bank Polska SA 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Za dokonaną wpłatę WPR w Katowicach wystawi fakturę VAT.

4. Dodatkowe informacje na temat wydawania opinii można uzyskać w Dziale Transportu Sanitarnego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego – tel. 32 428 75 34, 32 428 75 35.

Uzgodnienie zabezpieczenia ratowniczego imprezy niebędącej imprezą masową

1. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jako dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest, na podstawie art. 65 a ust. 3 pkt. 3 ppkt. d ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, instytucją właściwą do wydawania uzgodnień (opiniowania) rodzaju, zakresu i sposobu zabezpieczenia ratowniczego imprez które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny – na obszarze swojego działania.

2. Wnioski o wydanie w/w uzgodnienia należy złożyć w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice – nie później niż 44 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.

3. Opłatę za wystawienie opinii w wysokości określonej w cenniku należy wpłacić gotówką w kasie WPR w Katowicach przy ul. Powstańców 52, w godz. od 8.00 do 14.00 lub przelewem na konto Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach:

Santander Bank Polska SA 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Za dokonaną wpłatę WPR w Katowicach wystawi fakturę VAT.

4. Dodatkowe informacje na temat wydawania opinii udziela Dział Transportu Sanitarnego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego – tel. 32 428 75 35, 32 428 75 36, 32 428 75 37.

Dziękujemy, zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne