Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE
O WPR
Ratownictwo medyczne jest to system,
który tworzy się w celu realizacji zadań państwa
polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jest dysponentem jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Realizuje Wojewódzki Plan Działania Systemu - Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie ratownictwa medycznego w dwóch wyznaczonych rejonach operacyjnych.

Bezpośrednio w strukturze WPR w Katowicach (dane za 2023 r.) funkcjonuje 80 zespołów ratownictwa medycznego (67 podstawowych i 13 specjalistycznych), a 35 zespołów (29 podstawowych i 6 specjalistycznych) operuje poza strukturą WPR w Katowicach, jako współrealizatorzy.

NASI WSPÓLREALIZATORZY
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi.
• Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
• Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu.
• Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu.

Zespoły te zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późn. zm.) powołane są do zapewnienia pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

NASZE ZADANIA
Świadczenia medyczne w ramach ratownictwa medycznego udzielane są bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia (art. 3 pkt. 8 Ustawy o PRM).

Medyczne czynności ratunkowe to świadczenia opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę systemu w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (art. 3 pkt. 4 Ustawy o PRM).

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to m.in.: utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana będąca efektem urazu, urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się) wymagające podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych i leczenia.

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego działają:
• zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
• zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny (art. 36, ust. 1 ustawy o PRM).

Każdy zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach (art. 36, ust. 2 ustawy o PRM).

Ratownictwo medyczne jest to system, który tworzy się w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W Polsce sposób organizacji systemu ratownictwa medycznego określa ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (z 8 września 2006 r.).

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne