Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Taką widzą dysponuje mniejszość naszego społeczeństwa. Obrona cywilna kraju, której praktyczne istnienie ostatnio zakwestionowała (po raz kolejny) Najwyższa Izba Kontroli, to nie tylko schrony, systemy alertowe itp. To także społeczeństwo wyedukowane w materii. Ten stan rzeczy – takie jest cel – ma poprawić działająca od 2 kwietnia witryna edukacyjna Centrum Bezpieczeństwa Rządu (CRB).

Przypomnijmy, że wprowadzenie ustawy o obronie ojczyzny (z 11 marca 2022 r.) skutkowało usunięciem z porządku prawnego przepisów regulujących funkcjonowanie obrony cywilnej (OC). Usunięto z niego (22 kwietnia 2022 r.) organ centralny właściwy w sprawach obrony cywilnej, czyli instytucję szefa obrony cywilnej kraju.

Teraz OC ma opierać się na państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

„Dwa lata po wybuchu wojny w Ukrainie, w Polsce na miejsce w schronach i ukryciach może liczyć niecałe 4% mieszkańców (raport Państwowej Straży Pożarnej), obrona cywilna nie istnieje, a obywatele nie wiedzą, gdzie w razie zagrożeń mogą szukać bezpiecznego miejsca schronienia” – raportowała (13 marca) Najwyższa Izba Kontroli.

Obywatele nie tylko nie wiedzą, gdzie mieliby szukać schronienia, gdyby zaszła taka potrzeba. Nie wiedzą, w swej masie, co oznaczają sygnały alarmowe. Niewielu ma pojęcie, jak się zachować w przypadku skażenia chemicznego lub radiologicznego… I tę lukę edukacyjną ma wypełnić, a przynajmniej: zredukować, nowa rządowa strona alert.rcb.gov.pl.

Alert RCB (Rządowego Centrum Bezpieczeństwa) to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach, działa od 2018 r. Jest wykorzystywany tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy życie lub zdrowie może być zagrożone. Alerty tworzone są na podstawie informacji (o potencjalnych zagrożeniach) przesyłanych m.in. przez policję, Państwową Straż Pożarną, wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego, instytuty meteo itp.

Alertowy SMS powiadomi o zagrożeniu, ale nie da się tym sposobem wyjaśnić obywatelom, jak mają zachować się w kryzysowej sytuacji. Temu ma służyć nowa witryna internetowa firmowana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pewnie, że nie sprawi, że wszyscy obywatele RP będą jutro czy za tydzień wiedzieć, jak mają się zachować, gdyby doszło – dajmy na to – do zagrożenia jądrowego, ale… Wiadomo. Nie od razu Kraków zbudowano, a i nie od razu obronę cywilną da się odbudować.

W wortalu podano scenariusze zachowania się w sytuacjach zagrożenia: biologicznego, chemicznego, radiacyjnego, jądrowego i zagrożenia eksplozją. Można pobrać te scenariusze w plikach pdf. Dodatkowo dla nauczycieli pracujących z uczniami klas IV-VIII przygotowano scenariusze lekcji. Ba, są nawet gry dla dzieci tematycznie związane z każdym z wymienionych zagrożeń. Wiadomo: czym skorupka za młodu i tak dalej...

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne