Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Bywa, że na wpr.pl zaglądają osoby spoza strefy Państwowego Ratownictwa Medycznego, a które chętnie widziałby się w nim w charakterze ratowników medycznych. Jak zostać ratownikiem, jakie trzeba spełnić wymagania, by potem nie martwić się o pracę w zawodzie? Gdyż wiadomo, że w Polsce mamy niedobór wszystkich zawodów medycznych. Nie tylko lekarzy. Również ratowników medycznych.

Aby nim zostać, trzeba ukończyć studia, przynajmniej na poziomie licencjackim (w Polsce lub w Unii Europejskiej), na kierunku „ratownictwo medyczne” oraz odbyć półroczne praktyki w odpowiedniej placówce. Szczegółowo jest to wyjaśnione w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym (z 8 września 2026 r.)

Trzeba liczyć się z tym, że samo skończenie studiów, to tylko pierwszy etap na trasie do zostania ratownikiem (ratowniczką) medycznym. Od 2018 r. trzeba nadto zadać Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM), w którym trzeba wykazać się znajomością z:
• medycznych czynności ratunkowych,
• medycyny ratunkowej,
• pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy,
• medycyny katastrof,
• anatomii i fizjologii,
• psychiatrii, psychologii i neurologii,
• chorób wewnętrznych,
• chirurgii,
• pediatrii.

Ponadto, aby zostać ratownikiem medycznym, należy:
• mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
• posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu,
• wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu i złożyć oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego”.

Czy da się obejść wymienione uwarunkowania? Nie, to jest niemożliwe. Bez matury i bez studiów licencjackich można zapomnieć o zostaniu ratownikiem medycznym.

Czasy, kiedy to (do 2013 r.) wystarczyło skończyć 2-letnią szkołę pomaturalną i zdać egzamin zawodowy, już nie wrócą. Ba, w przyszłości można spodziewać się zwiększenia wymagań stawianych kandydatom do zawodu ratownika medycznego.

Może tego wymagać m.in. postęp technologiczny zachodzący także w medycynie ratunkowej, ale… Spokojnie, za rok czy dwa takie wymagania nie zostaną, jak to się określa, zaostrzone...

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne