Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Całkiem ładnie, przyznacie. Tak będzie wyglądała – po przebudowie – nasza Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej. Do tego dojdzie jeszcze, zbudowana od podstaw, wiata dla ambulansów.

Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane MAZUR. W projekcie koncepcyjnym przygotowanym przez Aniśko Pracownię Projektową czytamy:

„Planuje się przebudowę istniejącego budynku w celu rozdysponowania wszystkich funkcji w wydzielonych strefach funkcjonalnych. Podział na części funkcjonalne ma zapewnić sprawne użytkowanie budynku i racjonalny podział na strefy pożarowe, techniczne, instalacyjne minimalizujące koszty budowy i użytkowania.

W części medycznej praca zespołów ratunkowych całodobowa w systemie zmianowym (12h).

Na każdej zmianie będzie przebywać ok. cztery zespoły ratunkowe w obsadzie 9 osób.

Zmiana dzienna uzupełniona jest o 2 pracowników biurowych. Ogół pracowników medycznych to 49 osób (17 kobiet i 32 mężczyzn).

W części szkoleniowej będzie ok. 2 pracowników biurowych i ok. 30 uczestników szkoleń.

 koncepcja Ruda Slaska 01

koncepcja Ruda Slaska 03

 

Całość uzupełniono częścią techniczno-magazynową. Projektowany budynek podzielono na trzy części:

• część medyczną,
• część szkoleniową i
• część techniczno-magazynową.

Całość uzupełniono strefą komunikacyjną. Poszczególne strefy zaprojektowano na poszczególnych trzech kondygnacjach budynku:
• piwnice – część techniczno-magazynowa,
• parter – część medyczna stacji Pogotowia Ratunkowego,
• piętro – część szkoleniowa.

koncepcja Ruda Slaska 04

koncepcja Ruda Slaska 05

 

Lokalizacja holu wejściowego, istniejących i projektowanej klatki schodowej z windą i strefy wejściowej umożliwia rozdzielenie funkcjonowania części medycznej od części szkoleniowej…”.

Prace w Rudzie Śląskiej prowadzone będą w ramach zadania inwestycyjnego „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową stacji pogotowia ratunkowego oraz budowa wiaty dla ambulansów w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 8 a”.

Zadanie owo zostanie wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca udzieli 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty (w tym zastosowane materiały), a na zastosowane urządzenie – 48-miesięcznej.

Zgodnie z umową wykonawca ma zakończyć prace do 1 lipca 2025 r. Koszt inwestycji? Jeśli nie nastąpią jakieś korekty (czego wykluczyć się nie da), to przebudowa SPR w Rudzie Śląskiej i budowa wiaty będzie kosztować 11 623 500 złotych...

 

 

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne