Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Trudno sobie wyobrazić działanie Państwowego Ratownictwa Medycznego bez dedykowanej łączności radiowej. Owszem, w dobie królowania sieci komórkowej 5G może wydawać się, że nią można zastąpić łączność radiową. Błąd. To tak nie działa. GSM jest/może być narzędziem wspomagającym cyfrową łączność radiową. Regulują to stosowne akty prawne.

Współczesne radiotelefony (nie należy utożsamiać takich urządzeń z walkie-talkie do zabawy) w porównaniu z jego przodkami to tzw. niebo a ziemia. Te sprzed sześciu dekad były także przenośnymi. Tyle, że na plecach. Trochę przesady jest w tym określeniu, ale tylko dla podkreślenia zmian, które zaszWspółczesne są mniejsze od akumulatorów zasilających pierwsze radiotelefony montowane w karetkach pogotowia.

Po raz pierwszy – o ile mamy dobre informacje – w Polsce zaczęto ich używania w (najstarszym w Polsce) Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. W 1960 r. w 12 karetkach zainstalowano system łączności radiowej. W cztery lata później radiotelefony były już zamontowane w 16 ambulansach, a w KPR powstała nowoczesna stacja nadawczo-odbiorczą. W 1965 r. baza miała stałą łączność z 30 zespołami.

 ***

To historia. Współczesność jest taka, że wszystkie zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) są dysponowane z wykorzystaniem SWD PRM. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy ZRM a stanowiskami dyspozytorów medycznych, dysponent ZRM realizujący świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne na obszarze danego rejonu operacyjnego, zapewnia:
• warunki i środki techniczne umożliwiające przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem systemu SWD PRM, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla tego systemu;
• środki łączności radiowej oraz telefony GSM, umożliwiające komunikację zespołów ratownictwa medycznego ze stanowiskami dyspozytorów medycznych zlokalizowanych w dyspozytorni medycznej obsługującej zgłoszenia z rejonu operacyjnego, w którym działa dysponent.

Współczesne radiotelefony, to nie tylko cyfrowa transmisja głosu. Pełnią też rolę pozycjonera. Zgodnie z prawem każdy radiotelefon zainstalowany w ambulansie na stałe musi mieć możliwość pozycjonowania za pomocą GPS wbudowanego w radiotelefonie – pozycjonowania przy pomocy stacji retransmisyjnych.

 ***

Od 1 stycznia 2023 r. decyzją ministra zdrowia operatorem sieci radiowej jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Łączność radiowa realizowana jest poprzez dotychczas przydzielone częstotliwości oraz posiadany sprzęt łączności radiowej dla potrzeb systemu PRM – działający w trybie TDMA (Time Division Multiple Access – wielodostęp z podziałem czasowym, to technika pozwalająca na dostęp więcej niż jednego użytkownika do medium transmisyjnego) .

Elementami systemów łączności radiotelefonicznej są:
• radiotelefony bazowe (w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz niektórych szpitalach, u dyspozytorów medycznych i w bazach wyczekiwania ZRM),
• radiotelefony mobilne (zespoły ratownictwa medycznego, wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego).

Dotychczasowy kanał 169,000 MHz simpleks zostaje utrzymany jako ogólnopolski kanał współdziałania wszystkich jednostek służby zdrowa oraz Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Prowadzona korespondencja słyszalna jest w zasięgu działania stacji radiowej. Kanały simpleksowe wykorzystywane są do prowadzenia korespondencji pomiędzy abonentami ochrony zdrowia w rejonach operacyjnych.

Idealnie byłoby, gdyby każdy z członków ZRM dysponował radiotelefonem przenośnym plus – obowiązkowym na wyposażeniu ambulansu – radiotelefonem przewoźnym.

Urządzenia przenośne zapewniają możliwość lokalizacji urządzenia (ratownika), umożliwiają wywołania indywidualne i grupowe, pracę w grupie roboczej,mają przycisk alarmowy informujący o zagrożeniu bezpieczeństwa członka zespołu RM i są wyposażone w mikrofonogłośnik zewnętrzny.

Każde z urządzeń musi dodatkowo zapewnić możliwość nasłuchu i w razie potrzeby nadawania na ogólnopolskim kanale współdziałania wszystkich jednostek służby zdrowa (simplex).

Posiadane w chwili obecnej środki łączności w poszczególnych podmiotach ratownictwa medycznego pozwalają na utrzymywanie sprawnej łączności (mieszana-cyfrowa i analogowa).

Obowiązek ciągłego nasłuchu kanału ogólnopolskiego umożliwia porozumienie się z każdą stacją bazową znajdującą się w województwie.

I na koniec:
• straże miejskie nadają na częstotliwościach od 147,800 MHz do 148,950,
• straż pożarna – w paśmie od 148,6625 MHz do 149,3375 MHz i od 164,525 MHz do 168,475 MHz,
• pogotowie ratunkowe w zakresie od 168,525 MHz do 169,150 MHz.

 

Dla przypomnienia można sobie pobrać z aplikacji e-dokumenty procedurę ogólną PO-38 („Regulamin pracy sieci radiokomunikacyjnej WPR w Katowicach”). Nie zamieszczamy pliku do pobrania, z uwagi na to, że ta procedura jest dokumentem do użytku wewnętrznego.

 

 

 

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne