Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

 Informujemy o unieważnieniu konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Do ww. konkursu ofert w terminie składania ofert tj. do dnia 15.12.2023 r. do godz. 9.00 nie wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego zasadnym jest unieważnienie ww. konkursu ofert.
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert zamieszczone zostaje na stronie internetowej Udzielającego zamówienie oraz na Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne