Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Naczelna Rada Lekarska liczy, że nowy rząd wraz z parlamentarzystami przyczynią się do nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach dla medyków. „Mam nadzieję, że obietnica Senatorów RP złożona zawodom medycznym nie pójdzie w zapomnienie, a zostanie wdrożona przez nowy rząd. Zgodnie z wypracowanym z Ogólnopolskim Komitetem Protestacyjno-Strajkowym kierunkiem zmian, apelujemy do parlamentarzystów o nowelizację ustawy dotyczącej minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia z uwzględnieniem właśnie kompromisowych współczynników” – wypowiada się w komunikacie NRL prezes Naczelnej Rady Lekarskiej - Łukasz Jankowski.

Prezes NRL przypomina, że samorząd lekarski zdecydowanie popiera inne grupy zawodowe w słusznych dążeniach do podwyższenia współczynników pracy, w oparciu o które obliczane jest najniższe wynagrodzenie zasadnicze osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

„Odnosząc się do uchwalonej dnia 26 maja 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, samorząd lekarski przypomina o zgłaszanych przez Senat RP X kadencji poprawkach, które stanowiły jednocześnie kompromis wypracowany przez zawody medyczne obecne w Ogólnopolskim Komitecie Protestacyjno-Strajkowym oraz działające w Białym Miasteczku 2.0 w 2021 r.”.

W opinii NRL wytyczają one „właściwy kierunek oraz stanowią gotowe rozwiązanie zracjonalizowania pracy kadry medycznej”.

W komunikacie Rada podkreśla, że „obecne przepisy nie odpowiadają słusznym oczekiwaniom płacowym wielu środowisk medycznych, a w szczególności przyjętym przez Krajowy Zjazd Lekarzy postulatom środowiska lekarskiego”.

Współczynniki wynagrodzenia lekarzy w Polsce (w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia) są jednymi z najniższych w całej Unii Europejskiej.

Prezes NRL wskazuje, że przepisy powinny gwarantować stopniowy wzrost wynagrodzeń lekarzy, aż do osiągnięcia postulowanego przez samorząd lekarski poziomu trzech średnich krajowych dla lekarza specjalisty i dwóch średnich dla lekarza bez specjalizacji.

„Lekarze chcą pracować w systemie umożliwiającym wykonywanie pracy w wymiarze czasu równemu jednemu etatowi, w systemie, który nie będzie wymuszał pracy ponad siły, mającej być sposobem na łatanie dziur kadrowych w publicznych placówkach medycznych, w systemie, który zapewni bezpieczeństwo pacjentowi”. Czy możliwe jest, by spełniło się to oczekiwanie (nie tylko) lekarzy? Czas pokaże, ale nie należy być huraoptymistą.

 

 współczynniki pracy NRL

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne