Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

13 listopada dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach podpisał z Małgorzatą Majewską, zastępcą dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia umowę. „Na udzielenie w 2024 r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM”.

Minister zdrowia udzielił WPR w Katowicach dotacji celowej na realizację w 2024 r. „zadania w zakresie zakupu ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem”.

Dotacja dotyczy kupna trzech ambulansów.

Po 600 tys. zł do każdego (nasz przewidywany wkład własny do każdej karetki, to 328 tys. zł).

W sumie karetki będą kosztować 2,784 mln zł (dużo, tak dużo – karetki również drożeją). Z czego 1,8 mln zł będzie przekazane Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach ze Skarbu Państwa-Ministra Zdrowia.

Nieco o tym, co kupimy…

Za 928 tys zł (w tym 600 tys. zł od Ministerstwa Zdrowia) kupimy: ambulans wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM:
• wideolaryngoskopem,
• urządzeniem do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce wbudowane w pojazd lub umożliwiającego montaż w pojeździe,
• urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego o nośności co najmniej 170 kg z systemem trakcyjnym umożliwiającym zsuwanie pacjenta po schodach,
• nosze z systemem elektrycznego wspomagania podnoszenia, opuszczania oraz załadunku noszy.

A oto planowane lokalizacje karetek, które zostaną kupione dzięki rządowemu wsparciu:
• Knurów, ul. 1 Maja 2 A.
• Tworóg, ul. Zamkowa 6.
• Rybnik, ul. Energetyków 46.

Gdyby karetki zdrożały, to wysokość dotacji nie zmienia się, a wzrost ceny pokrywa z własnego budżetu WPR w Katowicach.

„Beneficjent zobowiązuje się do pokrycia zwiększonych kosztów zakupu ze środków własnych. W takim przypadku Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu stanowiącego różnicę pomiędzy rzeczywistym kosztem całkowitym zakupu a przyznaną dotacją oraz wydatkowania go na pokrycie kosztów realizacji zadania”.

Zgodnie z zawartą umową dotacja celowa musi być wykorzystana do końca 2024 r.

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne