Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Takie uprawnienia, po ukończeniu odpowiedniego kursu, mają (od 2016 r.) także pielęgniarki i pielęgniarze oraz położne. Pielęgniarka może przedłużyć leczenie poprzez wypisanie recepty na większość leków przepisywanych wcześniej przez lekarza. To długa lista medykamentów, ale Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wnioskuje o jej rozszerzenie. By pielęgniarka mogła (pielęgniarz też, ale, że jest ich tak niewielu, to w tym tekście używane będzie określenie „pielęgniarka”, które dotyczyć będzie także mężczyzn wykonujących ten zawód). Zatem, by mieć prawo do wypisywanie recept pielęgniarka/położna musi ukończyć specjalistyczny kurs. To dwuczęściowe szkolenie dla dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 
Po ukończeniu części pierwszej kursu otrzymuje się uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie samodzielnej:
  • ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept;
  • ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept;• ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń,
  • wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.• wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.
  • samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC. Część druga rzeczonego kursu dotyczy
    wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia. Po jego ukończeniu pielęgniarka/położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  • wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia;
  • wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia;
  • samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Zatem wielu pacjentów nie musi wystawać w kolejkach do lekarza tylko po to, by ten wypisał im następną receptę na stale przyjmowane leki. Kto nie wiedział, ten już wie, że także pielęgniarki/położne mogą to uczynić. Ba, mogą samodzielnie wpisać receptę na niektóre leki po wstępnym zbadaniu pacjenta.

Jednak nie na wszystkie leki i nie dla wszystkich grup pacjenckich pielęgniarki/położne mogą wystawiać recepty. Położne nie wystawią recept dla S (seniora). Pielęgniarki/położne nie mogą przepisać leków recepturowych, sprowadzanych w ramach importu docelowego oraz samodzielnie ordynować środków antykoncepcyjnych.

Te ostatnie mogą przepisać wyłącznie w celu kontynuacji leczenia (maksymalnie na 60-dniowy okres stosowania). To samo dotyczy wyrobów medycznych, z tym że do kontynuacji upoważnione są pielęgniarki z tytułem magistra.

Same recepty jako takie, nazwijmy je: pielęgniarskimi, różnią się w oznaczeniach od wystawionych przez lekarzy. Pielęgniarki mają prawo do wystawienia „do 4 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 120 dni stosowania” (lekarze do 12 i na 360 dni).

W załączniku:

uwagi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnej do projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne