Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Żołnierze czuwają nad naszym bezpieczeństwem, ale czy ktoś czuwa nad nimi? Oczywiście. To Wojskowa Służba Zdrowia, która swoje święto de facto ma dwa razy w roku: 4 kwietnia (ustanowione w 2014 r.) i 15 sierpnia. Pracuje w nich 17 tys. osób - cywilów i wojskowych.

Obok wojsk lądowych, siły powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych i wojsk obrony terytorialne będziemy mieli – jak nic nie stanie na przeszkodzie – nowy komponent Wojska Polskiego: wojska medyczne.

To koncepcja opracowywana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wojska medyczne mogą zaistnieć, a Wojskowa Służba Zdrowia (WSZ) od dawna istnieje. Zarządza nią Ministerstwo Obrony Narodowej poprzez Departament Wojskowej Służby Zdrowia.

MON zamierza przeznaczyć na rozwój WSZ 1,3 mld zł (do roku 2027).

Resortowi obrony podlega 110 podmiotów medycznych – w tym m.in. 22 szpitale (na czele z referencyjnym Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie), 29 specjalistycznych przychodni, pracownie psychologiczne, ośrodki medycyny prewencyjnej oraz stacje krwiodawstwa i krwiolecznictwa (na czele z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa).

WSZ to – jak podaje MON – ponad 17 tys. pracowników (wojskowych i cywilnych), w tym 4 tys. lekarzy (331 wojskowych), 4,5 tys. pielęgniarek, 250 ratowników medycznych. W szpitalach MON jest 5,5 tys. łóżek.

Cywile najczęściej WSZ kojarzą z (działającym od 2003 r.) Wojskowym Instytutem Medycznym (WIM). Kiedy w telewizji mówią o szpitalu „na Szaserów”, to wielu cywili wie, że chodzi o WIM.

Szpital znajdujący się przy ul. Szaserów 128 w dzielnicy Praga-Południe jest centralnym ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym, konsultacyjnym i naukowo-badawczym dla WSZ. Prowadzi także działalność naukową, badawczo-rozwojową, ekspercką i dydaktyczną, w tym kształcenie podyplomowe lekarzy i pielęgniarek.

WIM uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz uprawnienia do specjalizacji w 47 dziedzinach medycyny.

W związku z koncepcją stworzenia wojsk medycznych w WP trzeba będzie przeorganizować WSZ. Szczególnie w sytuacji, gdy poczucie wiecznie trwającego w Europie pokoju, za sprawą wojny na Ukrainie, jest już nieaktualne.

– Zadaniem wojskowego komponentu medycznego będzie stworzenie warunków pozwalających na zorganizowanie i utrzymanie pomocy medycznej możliwie najbliżej rubieży walki – zarówno w obronie, jak i podczas działań ofensywnych – uważa gen. armii prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM. – Dlatego też wojskowa służba zdrowia, biorąc pod uwagę dzisiejsze potrzeby Sił Zbrojnych, powinna zostać zorganizowana na nowo – osadzona na fundamencie procesowych i produktowych innowacji, przełamujących stosowane do tej pory standardy organizacyjne – nierzadko abstrakcyjne konstrukty ignorujące istniejącą rzeczywistość. Rozwiązań odpowiadających nowoczesnym sposobom prowadzenia walki, uwzględniających w praktycznym użyciu współczesne możliwości wynikające z postępu wiedzy i technologii...

To przyszłość. A na okoliczność Święta Wojska Polskiego: wszystkiego najlepszego dla 17 tys. pracowników – tak wojskowych, jak i cywilnych – Wojskowej Służby Zdrowia.

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne