Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – działając zgodnie z zapisami ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023 r., poz. 991 ze zm.) Szczegółowych Warunków Konkursu oraz regulaminem przeprowadzania konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych, informuje o unieważnieniu postępowania konkursowego. Chodzi o konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego (ogłoszony 1 sierpnia).

Więcej szczegółów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WPR w Katowicach.

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne