Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Marszałkowski Budżet Obywatelski (MBO) jest szczególną formą konsultacji społecznych. W jego ramach mieszkańcy mogą zadecydować corocznie na co przeznaczyć część wydatków budżetu województwa. Głosowanie odbywa się elektronicznie, na portalu obsługującym MBO oraz bezpośrednio poprzez wrzucenie karty w jednym z punktów. Głosowanie (w puli jest 113 zadań) rozpoczęto 19 sierpnia i potrwa do 12 września 2023 r. Zachęcamy do głosowania na dwa projekty WPR w Katowicach.

Zasady są proste:

  • Każdy mieszkaniec może głosować tylko jeden raz.
  • Każdy mieszkaniec może przyznać maksymalnie 2 punkty.
  • Punkty przyznawane są osobno na zadania w ramach puli EKO oraz osobno na zadania w ramach puli REGIO. W ramach puli EKO każdy mieszkaniec może przyznać maksymalnie 1 punkt. W ramach puli REGIO każdy mieszkaniec może również przyznać maksymalnie 1 punkt.
  • Uwaga! Głosować mogą również małoletni! Głosowanie osoby małoletniej odbywa się pod pieczą rodzica lub opiekuna prawnego.

W V edycji MBO do rozdysponowania jest 5 mln złotych: 3,5 mln zł na zadania z puli EKO w tym 3,5 mln na zadania w puli EKO oraz 1,5 mln zł na zadania w puli REGIO.

W tym miejscu prezentowana jest lista zadań EKO. A tutaj można zapoznać się z zadaniami umieszczonymi w puli REGIO.

Zachęcam do uczestnictwa w głosowaniu w ramach piątej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przypomnę, że w trzecim wydaniu Budżetu obywatele poparli nasze zadanie – zakup motoambulansu – podkreśla Łukasz Pach, dyrektor WPR w Katowicach.

W tegorocznej edycji walczymy o zaistnienie dwóch projektów autorstwa Ośrodka Szkolenia WPR w Katowicach.

W ramach puli REGIO zachęcamy do głosowania na projekt: „Dzieci ratują – wszyscy zyskują”.

Kod projektu: MBO-0020/P3/23.

To zadanie o zasięgu podregionalnym obejmujące powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.

Opis projektu: „Dzieci ratują - wszyscy zyskują” stawia na edukację dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych z zakresu rozpoznania stanu zagrożenia życia u bliskiej osoby oraz odpowiednie zabezpieczenie do czasu dodarcia służb ratowniczych. Obecnie edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy rozpoczyna się na etapie 4/5 klasy szkoły podstawowej. Według wiedzy i doświadczenia, już pięcioletnie dziecko potrafi bezproblemowo udzielić pomocy osobie dorosłej. Gdy w grę wchodzi ludzkie życie, liczy się każda sekunda do jak najszybszego udzielenia pomocy. A pamiętajmy, że szybkie rozpoznanie stanu zagrożenia życia i udzielenie pierwszej pomocy ogromnie zmniejsza prawdopodobieństwo Nagłego Krążenia. Program „Dzieci ratują - wszyscy zyskują” wpłynie na zwiększenie świadomości w tym zakresie najmłodszych mieszkańców województwa. Na realizację zadania potrzeba: 75 666 zł.

W ramach puli EKO zgłosiliśmy projekt: „EKObus specjalnej mocy – uczymy udzielać pierwszej pomocy. Zakup busa z napędem elektrycznym do nauki pierwszej pomocy”.

Kod projektu: MBO-0012/W/23.

Opis projektu: celem zadania jest edukacja mieszkańców województwa śląskiego z zakresu udzielania pierwszej pomocy i odpowiedniej postawy etycznej. Z projektu korzystać będą mogli mieszkańcy w każdym wieku, a poziom wiedzy i zakres zagadnień dostosowany będzie każdorazowo do grupy docelowej. EKObus wyposażony będzie w sprzęt medyczny, fantomy do nauki pierwszej pomocy, treningowe defibrylatory AED oraz jednorazowy sprzęt medyczny, tak by pod okiem instruktorów WPR w Katowicach, każdy z chętnych mieszkańców mógł poznać podstawowe zasady udzielania pomocy . Uświadomienie mieszkańców z zakresu prawidłowego reagowania, przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości dbania o środowisko, uatrakcyjni imprezy o charakterze masowym, a także lokalne eventy i festyny, organizowane na terenie województwa śląskiego. Na realizację zadania potrzeba: 541 200 zł.

Namówcie znajomych, rodziny, zachęćcie dzieci, które pod Waszym nadzorem również mogą oddać głos na wybrany projekt... Już raz udało się nam sfinansować zadanie z MBO. Być może tym razem, znów uda nam się zrealizować nasze pomysły, doposażając Ośrodek Szkolenia w najnowszy sprzęt medyczny i gadżety – apeluje Anna Grzywna z Ośrodka Szkolenia WPR w Katowicach.

Reasumując: zachęcamy do udziału w głosowaniu szczególnie polecając projekty Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

W tym miejscu jest więcej szczegółów o V MBO – o tym jak, gdzie i na co głosować.

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne