Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE
budynek
FOT.: DZF

 

Dział Zarządzania Flotą w Zabrzu informuje, że w roku 2021 były realizowane dwa zamówienia z wykorzystaniem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia dla działania: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w ramach projektu: „Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”.

Uff. Długa nazwa tego unijnego wsparcia. Kilka wyjaśnień, nim przejdziemy do wymieniania tego, co kupiliśmy za unijne pieniądze.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego – tyle wyjaśnienia z rządowego portalu gov.pl.

– W ramach pierwszego projektu unijnego zakupiono dziesięć ambulansów typu „C” wraz ze sprzętem medycznym. Łącznie na zakup wydaliśmy, ze środków unijnych, własnych oraz przekazanych nam z budżetu państwa, 5 248 392 złotych brutto – informuje wpr.pl Sylwia Garcorz, zastępca kierownika Działu Zarządzania Flotą WPR w Katowicach.

Takie karetki, z tego zakupu, stacjonują w następujących miejscach:

• SPR Piekary Śląskie, zespół podstawowy – Renault Master SK596UR SPR,
• SPR Katowice-Kostuchna, zespół podstawowy – Renault Master SK587UR
• SPR Katowice-Szopienice, zespół podstawowy – Renault Master SK588UR
• SPR Gliwice, zespół podstawowy – Renault Master SK589UR,
• SPR Tychy, zespół podstawowy – Renault Master SK590UR,
• SPR Pszczyna, zespół specjalistyczny – Renault Master SK591UR,
• SPR Pawłowice, zespół podstawowy – Renault Master SK592UR,
• SPR Gliwice, zespół podstawowy – Renault Master SK593UR,
• SPR Kalety Zespół Podstawowy – Renault Master SK594UR,
• SPR Piekary Śląskie, zespół podstawowy – Renault Master SK596UR.

– W ramach drugiego projektu unijnego zakupiono siedem ambulansów typu „C” wraz ze sprzętem medycznym zgodnie, w sumie za 4 508 593,11 złotych brutto. Podobnie jak przy poprzednim i ten zakup został sfinansowany ze środków unijnych, własnych i budżetu państwa – dodaje Sylwia Garcorz.

Te karetki są na wyposażeniu następujących stacji:

• Renault Master SK735VN –SPR Katowice-Tysiąclecie. zespół podstawowy,
• Renault Master SK736VN – SPR Chorzów, zespół podstawowy,
• Renault Master SK737VN – SPR Mikołów, zespół specjalistyczny,
• Renault Master SK738VN – SPR Pszczyna, zespół podstawowy,
• Renault Master SK739VN – SPR Zabrze, zespół podstawowy,
• Renault Master SK740VN – SPR Zabrze, zespół podstawowy,
• Renault Master SK741VN – SPR Radzionków, zespół podstawowy.

Przy okazji warto wspomnieć o podziale ambulansów wg PN-EN 1789+A1:2011 (,,Pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe”). Jest to oficjalna specyfikacja, która określa wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia oraz innych szczegółowych podzespołów pojazdu, który może być nazywany ambulansem. Według tejże specyfikacji mamy trzy typy karetek.

Typ A. To ambulans przeznaczony do transportu pacjentów, których życie nie jest zagrożone. Dodatkowo wyróżnia się również ambulans typu A1, który jest przeznaczony dla jednego pacjenta oraz A2, który może transportować więcej chorych.

Typ B. To ambulans ratunkowy, który został skonstruowany i wyposażony do transportu, podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów.

Typ C. To najbardziej zaawansowany rodzaj ambulansu. De facto jest to mobilna jednostka intensywnej opieki. Został skonstruowany i wyposażony do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów.

Aktualnie Dział Zarządzania Flotą ma na tzw. stanie 79 ambulansów P i S, 32 ambulanse pozasystemowe (transportowe, POZ, rezerwowe itd.) oraz motoambulans.

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne