Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE
flagiFOT.: ANDRZEJ BĘBEN

 

Informujemy, iż Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w okresie do 31.06.2021 r. realizuje projekt z wykorzystaniem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020, dla osi priorytetowej: IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia dla działania: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w ramach projektu „Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0380/20-00/269/2020/740.

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne