Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE
FOT.: UMWŚ
W spotkaniu, obok przedstawicieli szpitali, uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski,
wicemarszałek Wojciech Kałuża i Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

46 mln zł trafi do szpitali w województwie śląskim w ramach walki z koronawirusem. To kolejna transza wsparcia z budżetu państwa i z Unii Europejskiej w ramach przesunięć w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano (9 lipca) kolejne umowy ze szpitalami z województwa śląskiego. Umowy podpisało trzynaście placówek z regionu.

Bielskie Pogotowie Ratunkowe otrzyma 435 tys. zł dofinansowania na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego w środki i materiały niezbędne do realizacji świadczeń medycznych, w tym konieczność zakupu nowoczesnego ambulansu.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie otrzyma prawie 1,9 mln zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej, ambulansów, środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji.

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe otrzyma ponad 2,3 mln zł na modernizację pomieszczeń do przeprowadzania dekontaminacji, modernizację węzła sanitarnego, a także zakup ambulansów dostosowanych do transportu pacjentów wysoce zakaźnych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 6,5 mln zł na stworzenie 18 stanowisk intensywnej opieki medycznej dla pacjentów zainfekowanych koronawirusem, wyposażonych w urządzenia i sprzęt medyczny (m.in. respiratory, kardiomonitory, wózki reanimacyjne, defibrylatory, pompy infuzyjne, przewoźne aparaty EKG, RTG), zakup do centralnej sterylizatorni urządzeń do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz zakup środków dezynfekcyjnych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie otrzyma 3,3 mln zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji świadczeń w czasach epidemii. W ramach projektu planuje się zakup sprzętu m.in. bronchofiberoskopu, aparatu RTG przyłóżkowego, videolaryngoskopu, aparatu USG wielofunkcyjnego z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej.

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie otrzyma 3,4 mln zł na zakup sprzętu medycznego m.in. centrali monitorującej z systemem monitorowania dla OIOM oraz zakup dodatkowego ambulansu. - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu otrzyma blisko 1,3 mln zł na zakup aparatu RTG wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej otrzyma 3 mln zł na przebudowę pomieszczeń oraz zakup wyposażenia laboratoryjnego, zakup aparatury medycznej oraz urządzeń do utrzymania czystości, dezynfekcji i sterylizacji.

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach otrzymają 5,5 mln zł na dostosowanie szpitala do aktualnych potrzeb, poprzez modernizację infrastruktury, zakup sprzętu medycznego i diagnostycznego oraz zakup urządzeń i środków do dezynfekcji. Na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii zostanie wydzielona izolatka oraz powstanie pięć dodatkowych, czasowych stanowisk. Zmodernizowane i doposażone zostanie również Medyczne Laboratorium Diagnostyczne.

MEGREZ spółka z o.o. otrzyma prawie 2,5 mln zł na zakup sprzętu medycznego i informatycznego oraz środków ochrony osobistej dla potrzeb jednoimiennego szpitala zakaźnego, uruchomionego w dotychczasowym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach.

Gyncentrum spółka z o.o. otrzyma 1 mln zł na zakup wysokoprzepustowej automatycznej stacji do izolacji kwasów nukleinowych, pozwalającej na wzrost dostępności badań diagnostycznych na rzecz wykrywalności COVID-19 poprzez automatyzację procesów w laboratorium wirusologicznym.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku otrzyma prawie 8,7 mln zł na poszerzenie bazy sprzętowej do diagnostyki pacjentów, modernizację infrastruktury szpitala, zakup urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych. W ramach projektu zostaną zakupione m.in. respiratory stacjonarne, respiratory transportowe, urządzenia do wysokoprzepływowej terapii tlenem, centrale monitorujące, pompy infuzyjne, bronchoskop, aparat USG i inne.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie otrzyma 6,5 mln zł na zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego niezbędnego do przystosowania oddziałów do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem COVID-19 oraz na prace budowlane w ramach budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury szpitalnej.

– Dzięki tym projektom za kilka lat śląskie szpitale będą najlepiej wyposażone w Polsce. To inwestycja w życie i zdrowie naszych mieszkańców. Nowoczesny sprzęt, który trafił właśnie do szpitali pozwoli na skuteczniejszą diagnozę i walkę z pandemią, poprawi także komfort pracy służb medycznych, które są na pierwszej linii walki z koronawirusem – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Warto przypomnieć, że łącznie na ten cel przeznaczonych zostanie 123 mln zł.

– Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać te środki. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim pracownikom służby zdrowia, za pracę i wielkie poświęcenie w walce z koronawirusem. Dysponujemy największym Regionalnym Programem Operacyjnym w Europie i staramy się o kolejne środki, które pozwolą doposażyć szpitale z województwa śląskiego w niezbędny sprzęt – podkreślił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

– Jesteśmy w gronie ludzi, którzy nie mówią teoretycznie o walce z pandemią, mamy doświadczenia i uczyliśmy się przez ostatnie miesiące tej trudnej roli. Ta pomoc ze strony samorządu województwa na pewno jest bardzo potrzebna. System ochrony zdrowia, bardzo różnorodny w naszym regionie, zdał egzamin w tym trudnym czasie – zaakcentował Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa i dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne