Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych (KOSRM) oznajmił, że wielkie rachowanie, tworzenie spisu ratowników medycznych pracujących w systemie PRM, rozpocznie się 16 lipca. Potrwa do 15 sierpnia. Taki obowiązek nakłada na Komitet ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

Tak postanowiono podczas posiedzenia KOSRM (27 czerwca). „Członkowie KOSRM zgodnie z Regulaminem wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych, podjęli uchwałę o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia spisu ratowników medycznych” – poinformowano w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych został powołany na podstawie art. 227 ust. 1 ustawy  1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych zarządzeniem ministra zdrowia z 4 maja 2023 r.

Do zadań KOSRM, zgodnie z ustawą, należy:
• dokonywanie wpisów do spisu ratowników medycznych prowadzonego na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych;
prowadzenie spisu ratowników medycznych;• opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych uwzględniającego sposób wyboru delegatów, oraz opracowanie projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych.
zorganizowanie i zwołanie pierwszych zgromadzeń wojewódzkich oraz w przypadku, jeżeli liczba ratowników medycznych w danym województwie przekracza 300 osób, dokonanie podziału na rejony i zorganizowanie, a także zwołanie pierwszych zebrań rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego;

– Sądzę, że o ile nie pojawią się już żadne problemy po drodze, to w IV kwartale 2024 r. odbędzie się pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych i władze samorządu zawodowego będą wybrane. Bardzo dużo w tym zakresie zależy również od aktywności środowiska – mówił w kwietniu Mateusz Komza, przewodniczący KOSRM.

Jak będzie się spisywać ratowników medycznych?

– Formularz spisowy będzie miał postać wyłącznie elektroniczną, nie będzie wymagane składanie żadnych dokumentów w wersji papierowej. Elektroniczny formularz rejestracyjny zostanie udostępniony na stronie Ministerstwa Zdrowia. Informacja na ten temat znajdzie się na stronie resortu oraz na koncie KOSRM na Facebooku. Wejście w formularz będzie możliwe zarówno za pomocą komputera, jak i telefonu – wyjaśniał „Rynkowi Zdrowia” przewodniczący KOSRM.

Teraz Komitet, także za naszym pośrednictwem, zachęca do uczestnictwa w spisie, „aby reprezentacja całego środowiska ratowników medycznych w przyszłych organach samorządu ratowników medycznych była jak najszersza”.

Warto pamiętać, że udział w spisie ratowników medycznych:
• uprawnia do zgłaszania kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych,
uprawnia do kandydowania na delegata na Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych,
umożliwia uczestniczenie w wyborach kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych...

 

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne