Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Jak wiadomo, a jak ktoś nie wie, to teraz dowiedział się, kierownik Działu Zarządzania Flotą WPR w Katowicach – Adam Lubas został radnym Sejmiku Śląskiego. Mandat przejął po Katarzynie Stachowicz, która zastąpiła w Sejmie Wojciecha Saługę - obecnego marszałka wojewóztwa śląskiego. Nowy radny (KO) złożył przyrzeczenia podczas poniedziałkowej sesji Sejmiku.

„Składam najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz naszego Pogotowia. Adam Lubas przez lata wykazywał się nie tylko profesjonalizmem, ale także ogromnym zaangażowaniem w rozwój naszej jednostki. Jego wkład w zarządzanie flotą i wsparcie naszych ratowników jest nieoceniony. Cieszymy się na dalszą współpracę i wspólne dążenie do dobra Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach oraz wszystkich naszych pracowników" – gratulował, podczas sesji Sejmiku, Łukasz Pach – dyrektor WPR w Katowicach.

A pierwszy dzień rajcowania naszego Szanownego Kolegi wyglądał mniej więcej tak…

Zarząd województwa śląskiego otrzymał absolutorium. Radni przyjęli  sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. Wydatki w 2023 r. sięgnęły 2,9 mld zł (przy kwocie budżetu sięgającej ponad 2,7 mld zł). W wydatkach wciąż najwięcej wydaje się na utrzymanie transportu, łączności oraz inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Ogółem plan dochodu wyniósł 102 proc., wykonanie budżetu ponad 92 proc. Od 2013 r. dochody własne województwa wzrosły dwukrotnie.

Radni podczas obrad podjęli uchwały również w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024-2035, zmian budżetu i w budżecie województwa, udzieleniu pomocy finansowej dla gmin w regionie na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej gminom w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów o nazwie „Wzmocnienie lokalnych systemów przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2024 roku”.

Przyjęto także regulamin konkursu dotacji na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej w latach 2024-2025 oraz uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Przyjęto uchwały o wyborze przedstawicieli Sejmiku do składu Rad Społecznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu na kadencję 2024-2028, „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach i Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

W porządku obrad znalazła się także uchwała o przeciwdziałaniu i walce z hałasem w województwie śląskim, w której ujęto m.in. sporządzoną mapę miejsc w regionie, w których ten problem jest największy. Uchwała (dokument został przyjęty przez radnych) zakłada np. budowę kolejnych ekranów akustycznych w najbardziej newralgicznych miejscach...

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne