Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Osiem zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego było zaangażowanych w akcję po wstrząsie w KWK „Mysłowice-Wesoła”. Doszło do niego 865 m pod ziemią, w środę (17 kwietnia) ok. 20:35.

W tym roku to już drugi geowstrząs w tej kopalni (Polska Grupa Górnicza), w którym poszkodowani zostali pracownicy. Pod koniec marca, również w wyniku wstrząsu, poszkodowanych zostało tam czterech górników. Teraz było gorzej.

Pomocy medycznej trzeba było udzielić dziewięciu pracownikom „Mysłowic-Wesołej” spośród czternastu, którzy znaleźli się w strefie zagrożenia. Niestety, jeden z nich, 43-letni górnik (z 14-letnim stażem w branży) nie przeżył środowego wstrząsu.

To druga ofiara śmiertelna tegorocznych zdarzeń w górnictwie i zarazem druga w górnictwie węgla kamiennego.

Wstrząsy w głębinowym górnictwie (węgla kamiennego i miedzi – tam pracuje się nawet ponad tysiąc metrów w głąb) to normalne zjawisko geologiczne. Rocznie stacje sejsmiczne rejestrują tylko w kopalniach górnictwa węglowego ok. 1,5 tys. wstrząsów o skali równej lub większej od 1,7 stopnia Richtera (w górnictwie takiej skali nie używa się, potencjał wstrząsu podaje się w dżulach do potęgi).

W 2023 r. w górnictwie (ogółem) zginęło 15 pracowników (w 2022 – 37; 2021 – 13; 2020 – 16).

Gdy dochodzi w kopalni do zdarzenia skutkującego śmiercią pracownika (lub wielu) w kopalni tworzony jest zakładowy zespół powypadkowy do zbadania przyczyn i okoliczności wypadku. Powiadomieni zostają dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) i dyrektor właściwego, danego dla miejsca zdarzenia Okręgowego Urzędu Górniczego (OUG), wojewoda, prokuratura, policja (jeśli jest taka potrzeba).

Ponieważ wypadek jest związany z przyczynami górniczymi, dyrektor OUG wspólnie z nadinspektorem powiadamia specjalistów górniczych. Udają się na miejsce tragedii.

Do zespołu OUG, przeprowadzającego wizję lokalną, dokoptowane zostają m.in. osoby kierownictwa kopalni i pracownicy Działu Mierniczo-Geologicznego. To oni udokumentują miejsce wypadku w szkicu sytuacyjnym.

Gdyby pracownik zginął w związku z obsługą lub pracą maszyn czy urządzeń, to do zespołu powołany zostałby specjalista energomechanik.

Komisja przystępuje do wizji lokalnej w miejscu wypadku. Następnie przesłuchuje świadków. Zbiera i zabezpiecza dokumentację dotyczącą wykonywanych prac w związku z wypadkiem, książki kontroli, książki raportowe itp., czyli materiał pomocny do zbadania i wyjaśnienia przyczyn, okoliczności i przebiegu wypadku.

W szczególnie tragicznych zdarzeniach prezes WUG powołuje specjalne komisje, złożone z naukowców, pracowników instytutów naukowo-badawczych i praktyków, dla zbadania przyczyn zdarzenia. Wnioski takiej komisji wdrażane są w życie i służą poprawie bezpieczeństwa pracy górników i funkcjonowania zakładu górniczego...

 

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne