Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

To wydarzenie ustanowiła pozarządowa organizacja Active Citizenship Network w 2002 r. Wspólnie z 12 organizacjami z krajów członkowskich Unii Europejskiej opracowano Europejską Kartę Praw Pacjenta. Na tę okoliczność 18 kwietnia ustanowiono Europejski Dzień Praw Pacjenta

To święto, w którym uczestniczą wszyscy członkowie Unii Europejskiej. Ma ono podkreślić jak zasadnicze znaczenie ma przestrzeganie fundamentalnych praw pacjenta i obowiązków wszystkich osób w zapewnieniu poszanowania tychże praw. Ich przestrzeganie przyczynia się do podnoszenia jakości usług opieki zdrowotnej.

Prawa pacjenta w Polsce regulowane są również przez ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r. (Dziennik Ustaw z 31 marca 2009 Nr 52 poz. 417). 

A oto prawa (jest ich 14) wynikające z Europejskiej Kart Praw Pacjenta:
• prawo do profilaktyki,• prawo do informacji,• prawo do wolnego wyboru,• prawo o poszanowaniu czasu pacjenta,• prawo do bezpieczeństwa,• prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu,• prawo do zażaleń,
• prawo do rekompensaty.
• prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb,
• prawo do innowacji,
• prawo o przestrzeganiu norm jakościowych,
• prawo do prywatności i poufności,
• prawo do wyrażenia zgody,
• prawo dostępu do opieki medycznej,

Konstytucja Rzeczypospolitej w artykule 68. stanowi:|
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

Z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynikają następujące prawa (11) pacjenckie:
• do świadczeń zdrowotnych• do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
• do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych• do dokumentacji medycznej,
• do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego• do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,
• do opieki duszpasterskiej,
• do poszanowania intymności i godności,
• do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
• do tajemnicy informacji,
• do informacji,

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

Osoby które chcą dowiedzieć się więcej o swoich praw albo mają wątpliwośc,i czy są one przestrzegane, mogą zwrócić się o pomoc do Biura Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem:
• infolinii 800-190-590, prefiks 2 (od poniedziałki do piątku, od 08:00 do 18:00);
• operatora pocztowego na adres: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa;|
• e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
• platformy ePUAP;
• faxem: (22) 506-50-64.

Każdy ma prawo do dochodzenia roszczeń w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta w drodze postępowania przed sądem cywilnym – informuje biuro RPO. W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 ustawy Kodeks cywilny...

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne