Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE
Równy dostęp dla wszystkich do publicznej ochrony zdrowia?

O ochronie zdrowia i poprawie dostępu do leczenia wiele mówiono podczas kampanii wyborczej do parlamentu. Obietnic złożono dużo. Czas pokaże, w jakim wymiarze zostaną spełnione. Na szybką poprawę raczej nie powinno się liczyć. Według raportów Watch Health Care w ostatnich kilku latach czas oczekiwania na wizytę u specjalisty w Polsce wydłużył się o prawie dwa miesiące, a co 4. obywatel uważa, że funkcjonujący system ochrony zdrowia nie zaspokaja jego potrzeb.

– W kwestii systemu ochrony zdrowia potrzebujemy porozumienia między wszystkimi partiami, tu powinno być wypracowane systemowe rozwiązanie i – niezależnie od opcji politycznej – ono powinno być wdrażane już w tej chwili, żebyśmy w długiej perspektywie mieli wymierne efekty – uważa dr hab. Małgorzata Stefania Lewandowska, profesor warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Pandemia COVID-19 uwidoczniła potrzebę transformacji opieki zdrowotnej we wszystkich krajach UE, tak aby była ona bardziej wydajna i odporna na kryzysy.

Jedną z kluczowych kwestii, które wymagają poprawy, jest m.in. długi okres oczekiwania na konsultację lekarską, wskazywany jako najważniejszy powód niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w społeczeństwie – pokazał raport przygotowany przez Szkołę Główną Handlową z okazji tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Jak wynika z przytaczanych w nim danych, biorąc pod uwagę odsetek obywateli z niezaspokojonymi potrzebami w zakresie opieki zdrowotnej, Polska notuje znacznie gorszy wynik niż średnia dla wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej (16,5 proc.) i całej UE (19,4 proc.).

Według raportów Watch Health Care (WHC) w latach 2015–2022 średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w Polsce wydłużył się o 1,7 miesiąca: ze średnio 2,4 do 4,1 miesiąca. Najdłużej trzeba było (w 2022 r.) czekać na wizytę:

  • u ortodontów (11,7 miesiąca),

  • neurologów dziecięcych (11),

  • chirurgów naczyniowych (9,1),

  • okulistów (8,8) i

  • angiologów (8).

Watch Health Care w najnowszym raporcie podkreśla też, że długie kolejki do lekarzy negatywnie wpływają na stan zdrowia pacjentów.

Wynika to m.in. z tego, że w Polsce na 100 tys. mieszkańców przypada 237 lekarzy specjalistów. Średnia poza Polską to 315 specjalistów na 100 tys. mieszkańców.

W 2021 r. CBOS przeprowadził badanie „Opinie na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej”. Choć minęło dwa lata od tego „pomiaru” opinii publicznej, to wątpliwe jest, by teraz obywatelskie oceny systemu poprawiły się.

Wówczas 66 proc. respondowanych było niezadowolonych z funkcjonowania publicznego systemu (służby w sensie prawnym nie ma już prawie od ćwierćwiecza) zdrowia. Taki sam odsetek badanych negatywnie ocenił też dostępność i możliwość szybkiego wykonania badań diagnostycznych w ramach NFZ. 71 proc. badanych było niezadowolonych z powodu niewystarczającej liczby personelu w szpitalach. 82 proc. wykazało, że są trudności w dostępie do specjalistów.

Należy przypomnieć, że Konstytucja RP gwarantuje wszystkim obywatelom równy dostęp do usług medycznych. Tyle teorii. W praktyce, nie tylko w Polsce, rzecz ma się nieco inaczej. Ochrona zdrowia kosztuje, ale – jak podkreśla w rozmowie z Newserią Biznes prof. Lewandowska, ilekolwiek wydalibyśmy pieniędzy, to zawsze ich będzie za mało. Z drugiej strony: im mniej się wydaje, tym jest gorzej w publicznej ochronie zdrowia...

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne