Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Jak co roku w raporcie „Health at a Glance” („Zdrowie w skrócie”) Polska w prawie połowie wskaźników odstaje od średniej z 38 państw członkowskich OECD. Zestawienie tworzy i publikuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W raporcie porównuje się kluczowe wskaźniki dotyczące zdrowia populacji i wydajności systemów ochrony zdrowia krajach członkowskich Organizacji.

W ostatnim wydaniu raportu oszacowano, że średnia wydatków na ochronę zdrowia w krajach OECD wyniosła 9,2 proc. PKB (w 2022 r.) w porównaniu do 9,7 proc. w roku 2021. Chociaż przekracza to poziom z 2019 r., to w 11 krajach OECD wydatki na opiekę zdrowotną jako odsetek PKB w 2022 r. był niższy niż w 2019 r. Jak widać polskie wydatki na ochronę zdrowia są znacznie niższe od średniej.

– Obraz zdrowia Polaków i w tym kontekście polskiego systemu ochrony zdrowia na podstawie raportu OECD 2023 wydaje się dość skomplikowany. W niektórych zakresach, co może być nawet zaskakujące, jest u nas dobrze – jak na przykład w przypadku samooceny obywateli, co do stanu zdrowia oraz stopnia zaspokojenia potrzeb zdrowotnych albo liczby lekarzy czy łóżek szpitalnych. W innych natomiast – zadowolenie obywateli z dostępu do jakościowej opieki, liczby pielęgniarek czy wskaźników związanych ze skutecznością podstawowej opieki zdrowotnej – jest znacznie poniżej średniej krajów OECD. Wyciąganie wniosków na temat polskiej ochrony zdrowia na podstawie raportu powinno być bardzo ostrożne – wskazuje (w komentarzu opublikowanym w portalu termedia.pl) prof. Jarosław J. Fedorowski, kardiolog, internista i m.in. prezes Polskiej Federacji Szpitali.

To teraz kilka wskaźników dotyczących Polski. Po więcej odsyłamy do źródła.

Stan zdrowia, status
Oczekiwana długość życia wyniosła 75,5 r., czyli o 4,8 r. poniżej średniej OECD. Śmiertelność, której można było zapobiec, wyniosła 227 na 100 000 (więcej niż średnia OECD wynosząca 158); przy śmiertelności poddającej się leczeniu na poziomie 117 na 100 000 (wyższym niż średnia OECD wynosząca 79). 10,3 proc. osób oceniło swój stan zdrowia jako zły lub bardzo zły (średnia OECD 7,9 proc.)…

Czynniki ryzyka
Częstość palenia tytoniu, wynosząca 17,1 proc., była wyższa niż średnia OECD wynosząca 16 proc. Spożycie alkoholu było wyższe niż średnia OECD; 11,0 l na mieszkańca w porównaniu do 8,6 l w średniej OECD. 18,5 proc. społeczeństwa to osoby otyłe. To o 0,1 proc. więcej od średniej. W Polsce notuje się 73,3 zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza na 100 000 mieszkańców (średnia OECD to 28,9).

Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej:
Ma 94 proc. populacji. 51 proc. osób było zadowolonych z dostępności i wysokiej jakości opieki zdrowotnej (średnia OECD to 67 proc.). Uzupełnieniem publicznego systemu jest opieka komercyjna. Wydatki na nią,z własnej kieszeni, na poziomie 20 proc. były wyższe od średniej OECD (18 proc.).

Zasoby systemu opieki zdrowotnej
Polska wydaje na zdrowie 2973 USD na mieszkańca, czyli mniej niż wynosi średnia OECD 4986 USD. Stanowi to 6,7 proc. PKB, w porównaniu do średnio 9,2 proc. w OECD. Na 1000 mieszkańców przypada 3,4 praktykujących lekarzy (OECD: średnia 3,7 proc.); oraz 5,7 praktykujących pielęgniarek (średnia OECD: 9,2 proc.). Polska ma 6,3 łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców, więcej niż wynosi średnia OECD (4,3).

Czerwonych światełek, jak widać jest dużo, a przecież to nie wszystkie wskaźniki dotyczące Polski i wykazane w raporcie. Najbardziej daleko nam do średnich standardów OECD pod względem zadowolenia z dostępności do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Zadowolenie z tejże dostępności wykazuje 51 proc. polskiego społeczeństwa. Przy średniej OECD 66,8 proc. Za nami są tylko Chile, Kolumbia, Grecja, Węgry. Warto podkreślić, że są to dane nowsze od pozostałych, bo pochodzące z 2022 r.

W raporcie zaznaczono, że większe nakłady nie przekładają się automatycznie na lepsze wyniki zdrowotne.

W raporcie podkreśla się, że spora część tych wydatków kierowana jest na wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia. Dobrym przykładem są tu USA z rekordowymi nakładami na opiekę zdrowotną. W 2022 r. Stany Zjednoczone wydały na ten cel znacznie więcej niż jakikolwiek inny kraj (12 555 USD na osobę, skorygowane o siłę nabywczą). Wydatki USA na zdrowie były też rekordowe jako udział w produkcie krajowym brutto (aż 16,6 proc. PKB).

W Polsce Partia Razem postanowiła nie uczestniczyć w rządzie, gdyż nie miała gwarancji, że na ochronę zdrowia w Polsce przeznaczonych zostanie 8 proc. PKB.

 

OECD tworzą obecnie:
Australia, Austria, Belgia, Chile, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea Płd., Kostaryka, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania I Włochy.

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne