Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

Po 1 lipca 2023 r. nastąpił kolejny wzrost wysokości stawek ryczałtów dobowych ZRM, uwzględniający wzrost wynagrodzeń wynikający z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Po tej zmianie dobowe stawki dla ZRM powinny wynosić:

  • 8852,80 zł - dla specjalistycznych zespołów,
  • 6503,20 zł - dla podstawowych zespołów.

„Dysponenci w ramach ryczałtu dobowego zespołów ratownictwa medycznego otrzymali zatem środki z przeznaczeniem na dodatki za pracę w godzinach nocnych, święta i dni wolne od pracy również w stawkach wynagrodzenia obowiązujących w umowach cywilnoprawnych” – podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Co się tyczy pieniędzy - portal cowzdrowiu.pl omawia odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytania skierowane doń przez Piotra Dymona, przewodniczący Prezydium Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych w tzw. kwestiach płacowych.

Pracodawcy nadal mogą, a nawet powinni wypłacać ratownikom medycznym dodatki z tytułu pracy zmianowej. Choć regulacje prawne w tym zakresie wprowadzono tylko na czas pandemii, to jako bardziej korzystne niż powszechnie obowiązujące przepisy, można je nadal stosować. Tym bardziej, że pieniądze na ten cel zostały uwzględnione w wycenach. Na czas epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzono przepisy, uprawniające ratowników zatrudnionych w systemie ratownictwa medycznego do dodatków za pracę zmianową (tzw. 65/45). Na mocy ustawy o działalności leczniczej przysługiwały one bowiem tylko pracownikom szpitali.

Portal cytuje wyjaśnienia wiceministra Kraski, który wskazuje, że obecny stan prawny nie wyłącza możliwości wypłacania przez pracodawców ratownikom medycznym dodatków z tytułu pracy wykonywanej w porze nocnej, w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

„Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca nie może bowiem w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy kształtować sytuacji pracowników w sposób mniej korzystny niż to wynika z Kodeksu pracy i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, ustaw i aktów wykonawczych."

Jeśli mowa o przepisach, to przypomnijmy, że w związku z wejściem w życie (od 1 lipca) ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, minister zdrowia obwieścił (4 lipca), że osoby, które 22 czerwca realizowały kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego, po uzyskaniu tytułu licencjata, mogą wykonywać zawód na podstawie dyplomu ukończenia studiów w okresie dwóch lat od wejścia w życie ustawy, bez dokumentu „Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego” oraz wpisu do rejestru.

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne