Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE
Slide 1
dzien-ratownika

FOT.: ANDRZEG GRYGIEL/UMWŚ

W wydarzeniu (8 września) uczestniczyli m.in. marszałek Jakub Chełstowski, senator Beata Małecka-Libera oraz radny Sejmiku Grzegorz Wolnik, a także dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – Łukasz Pach. Tuż przed rozpoczęciem obchodów tego święta Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach przekazało karetkę dla Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

Ratownik medyczny to najmłodszy zawód medyczny. Jako taki istnieje od 17 lat.

– To wyjątkowy dzień i okazja, by podziękować ratownikom za ich pracę, wiedzę i zaangażowanie w ratowanie ludzkiego zdrowia i życia. Staramy się wspierać wasze działania, poprzez zakup i modernizację sprzętu czy budowę nowych stacji pogotowia i poprawę komfortu pracy. Przykładem takich działań jest właśnie dzisiejsze przekazanie karetki dla Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie uroczystości wręczono również odznaczenia i nagrody dla ratowników medycznych. Prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych Jarosław Madowicz odebrał z rąk radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorza Wolnika Złotą Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

W tym roku po raz pierwszy obchodzimy Dzień Ratownika Medycznego. Dzień ten, jako święto ratowników medycznych, został ustanowiony w ustawie z 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

„W tym roku po raz pierwszy obchodzimy Dzień Ratownika Medycznego. Z tej okazji składam serdeczne życzenia wszystkim przedstawicielom tego zawodu. Dziękuję Państwu za codzienny wysiłek, który wkładają Państwo w ratowanie najcenniejszych wartości - życia i zdrowia Polaków, pracując na pierwszej linii niesienia pomocy. Składam wyrazy uznania za profesjonalizm, z którego słyną polscy ratownicy medyczni, oraz za zaangażowanie w upowszechnianiu wiedzy i umiejętności dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej. Życzę wszystkim Ratownikom Medycznym satysfakcji z niesienia pomocy i poczucia spełnienia zawodowego” – napisała w mediach społecznościowych minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Podczas uroczystości wręczone zostały honorowe odznaczenia dla ratowników. Odznaczenie, Krzyż Zasługi Bonum Pro Aliis (Dobry dla innych) ustanowił Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Oznaczenie przyznawane w pięciu kategoriach otrzymali:

Dydaktyka i profilaktyka zdrowia:

 • Piotr Białoń - za bardzo duży dorobek dydaktyczny; prelegent wielu konferencji, autor wielu artykułów, zaangażowany w popularyzację ratownictwa medycznego;
 • dr n. o zdr. Paweł Gawłowski - za szczególne zaangażowanie w działalność dydaktyczną; autor wielu projektów edukacyjnych, ekspert programów o bezpieczeństwie;
 • Łukasz Kucharski - za szczególne zaangażowanie w działalność dydaktyczną, zwłaszcza w kształcenie przeddyplomowe i zajęcia ze studentami, szkolenia warsztaty; twórca autorskich programów dydaktycznych.

Szczególne zasługi na rzecz zawodu ratownika medycznego:

 • Jakub Wakuluk - tworzył centra koordynacji, koordynował bardzo trudne działania ratownicze; działa nie tylko na rzecz promowania zawodów ratownika medycznego i dyspozytora medycznego, ale również poprawy jakości w ratownictwie medycznym; zaangażowany dydaktycznie, opiekuje się młodymi adeptami ratownictwa medycznego.

Heroiczna postawa wobec pacjenta lub poszkodowanego:

 • Jan Mudlaff - za niesienie pomocy ofiarom zaczadzenia z narażeniem własnego życia, pomoc osobom zagrożonym przemocą domową, troskliwą opiekę nad pacjentami w pandemii;
 • Paulina Stępień-Matuszczyk - za ofiarność w służbie na rzecz osób potrzebujących pomocy; ranna w czasie wykonywania obowiązków służbowych, w opinii przełożonych i współpracowników wzorowy żołnierz i ratownik medyczny.

Autorytet dla środowiska ratowników medycznych:

 • porAndrzej Banik - za działalność jako żołnierza i ratownika medycznego w misjach pokojowych, zaangażowanie w szkolenie nowych kadr medycznych w zakresie medycyny pola walki;
 • Łukasz Szczęsny - za odpowiedzialność i troska o pacjentów i współpracowników w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach; zaangażowanie w tworzenie TOPSPR;
 • Łukasz Szuba - za ponadprzeciętne zaangażowanie w działalność dydaktyczną w ramach kształcenia podyplomowego; prowadzi zaawansowane kursy i szkolenia oraz jest prelegentem wielu konferencji.

Pośmiertnie za wyróżniające wykonywanie zawodu ratownika medycznego:

 • Jarosław Kobuszewski - za niesienie pomocy, dbałość o należyty prestiż dla powstającego zawodu ratownika medycznego; brał czynny udział w niesieniu pomocy rannym w wojnie na Ukrainie oraz organizował ich transporty do różnych krajów w Europie;
 • Michał Mikoda - za sumienne i z pasją wykonywanie obowiązków zawodowych, nie tylko w ramach zespołów ratownictwa medycznego ale również w wojsku; zginął niosąc pomoc innym.

Wyróżnionym gratulujemy. O Zmarłych pamiętamy.

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne