Biuletyn Informacji Publicznej
logo wpr
edytuj
Projekty UE
Na zakupy sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania epidemii
podpisanie_umowy
FOT.: ANDRZEJ BĘBEN

 

Informujemy, że Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, w okresie 19.03.2020 – 31.12.2020 r. realizuje Projekt pt. „Zakup sprzętu medycznego, ambulansów, sprzętu komputerowego, w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020. Zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19.”

Jest on realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020, finansowany w ramach osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WSL. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.01.00-24-02H8/20-00.

Projekty przewiduje przygotowanie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach do walki z COVID-19, poprzez doposażenie Pogotowia w sprzęt medyczny, ambulanse, sprzęt komputerowy oraz urządzenia i środki do dezynfekcji.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w ramach przedsięwzięcia dokona zakupu sprzętu niezbędnego dla przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną pod nazwą „COVID-19”. W dobie szerzącej się pandemii niezbędne jest podjęcie działań, celem zabezpieczenia jednostki, pracujących w niej ludzi oraz pacjentów w sprzęt i środki umożliwiające walkę z pandemią.

Zakupiony sprzęt będzie spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa ochrony zdrowia, a cała inwestycja wpłynie pozytywnie na dostępność, jakość i efektywność świadczonych przez jednostkę usług. Jest to wariant dający najlepszy stosunek efektu do nakładów. Dodatkowo, przewiduje zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku.

Całkowita wartość projektu: 5 380 651,30 PLN. Wartość dofinansowania : 5 111 618,74 PLN.

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne