Biuletyn Informacji Publicznej
logo75
edytuj
Projekty UE

ZADANIA, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA I PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

ZADANIE UZYSKAŁO DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU MEDYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU INWESTYCYJNEGO DOTYCZĄCEGO WSPARCIA INFRASTRUKTURY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ZAKRESIE ZAKUPU AMBULANSÓW DLA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (ZRM) WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM – SUBFUNDUSZ MODERNIZACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA DOFINANSOWANIU SYSTEMU PRM W ZAKRESIE ZAKUPU AMBULANSÓW WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM DLA ZRM

DOFINANSOWANIE:  1 800 000,00 zł;

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 3 083 265,00 zł.

DATA PODPISANIA UMOWY: listopad 2023 r.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w ramach realizacji zadania zakupiło 3 ambulanse dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem, które obejmuje:
- wideolaryngoskop;
- urządzenie do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce;
- urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego o nośności co najmniej 170 kg z systemem trakcyjnym umożliwiającym zsuwanie pacjenta po schodach;
- nosze z systemem elektrycznego wspomagania podnoszenia, opuszczania oraz załadunku noszy.

Zakupione pojazdy będą wykorzystywane w lokalizacjach wskazanych w umowie na udzielenie dotacji celowej tj. Knurów (44-190) ul. 1 Maja 2A; Tworóg (42-690) ul. Zamkowa 6; Rybnik (44-200)
ul. Energetyków 46, do udzielania świadczeń zdrowotnych każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia - zgodnie z WOJEWÓDZKIM PLANEM DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Nowe ambulanse zapewnią poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu pacjenta i personelu medycznego w realizacji podstawowego celu działalności Pogotowia.

ZADANIA, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

MODERNIZACJA BUDYNKU
STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W TYCHACH
:
wartość zadania: 4 569 976,12 zł;
środki Województwa Śląskiego: 2 228 100,00 zł;
środki własne WPR w Katowicach: 2 341 876,12 zł.

 

BUDOWA BUDYNKU
STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W MYSŁOWICACH
:
wartość zadania: 4 674 082,43 zł;
środki Województwa Śląskiego: 3 771 900, 00 zł;
środki własne WPR w Katowicach: 902 182, 43 zł.

 

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, ZABUDOWANEGO
I WYPOSAŻONEGO AMBULANSU TYPU „C” DLA
WPR W KATOWICACH:
wartość zadania: 721 915,68 zł;
środki Województwa Śląskiego: 585 000,00 zł;
środki własne WPR w Katowicach: 136 915,68 zł

 

ZAKUP 11 SZT. AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU C
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZEZ
WPR W KATOWICACH:
wartość zadania: 8 363 379,90 zł;
środki Województwa Śląskiego: 6 740 000,00 zł;
środki własne WPR w Katowicach: 1 623 379,90 zł.

 

ZAKUP AMBULANSU I DEFIBRYLATORÓW
PRZEZ
WPR W KATOWICACH:
wartość zadania: 2 304 408,40 zł;
środki Województwa Śląskiego: 1 635 137,80 zł;
środki własne WPR w Katowicach: 669 270,60 zł.

 

ZADANIE INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH
MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (EDYCJA III)
pn.: „MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc
udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas?????”
.
wartość zadania 153 955,89 zł;
środki Województwa Śląskiego 149 179,50 zł;
środki własne WPR w Katowicach 4 776,39 zł.

 

ZAKUP DEFIBRYLATORA Z TRANSMISJĄ EKG
NA POTRZEBY
WPR W KATOWICACH:
wartość zadania: 78 054,81 zł;
środki Województwa Śląskiego: 75 000,00 zł;
środki własne WPR w Katowicach: 3 054,81 zł.

 

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA DLA WPR W KATOWICACH
ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM ORAZ ZWALCZANIEM ZAKAŻENIA
WIRUSEM SARS-COV-2 I ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ CHOROBY ZAKAŹNEJ
WYWOŁANEJ TYM WIRUSEM U LUDZI:
wartość zadania: 761 424,16 zł;
środki Województwa Śląskiego: 706 290,80 zł;
środki własne WPR w Katowicach: 55 133,36 zł.

 

INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA:

UE2

ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
ORAZ ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
DLA WPR W KATOWICACH, II EDYCJA:
całkowita wartość projektu: 4 648 593,11 zł;
wartość dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu Państwa: 3 633 223,07 zł;
środki własne WPR w Katowicach: 1 015 370,04 zł.

 

ZAKUP AMBULANSÓW, ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
ORAZ ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI DLA
WPR W KATOWICACH:
całkowita wartość projektu: 6 208 111,13 zł;
wartość dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu Państwa: 5 958 129,57 zł;
środki własne WPR w Katowicach: 249 981,56 zł

 

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO, AMBULANSÓW, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO,
W CELU PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 W RAMACH PROJEKTU
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
W RAMACH RPO WSL 20214-2020.
ZAKUP URZĄDZEŃ DO DEZYNFEKCJI I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W CELU PRZECIWDZIAŁANIA
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WSL 20214-2020:
całkowita wartość projektu: 5 381 735,87 zł;
wartość dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu Państwa: 5 111 618,74 zł;
środki własne WPR w Katowicach: : 270 117,13 zł.

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WPR W KATOWICACH (POWSTAŃCÓW 52):
całkowita wartość projektu: 1 410 000,00 zł;
wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 198 500,01 zł.

 

Edytuj
WPR Katowice
Zobacz także
Dyspozytornie
Jednostki terenowe
Rejony
Kursy medyczne