Start Aktualności To jest problem - społeczeństwo starzeje się podwójnie

To jest problem - społeczeństwo starzeje się podwójnie

www.kurier.pap.pl

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 20 sierpnia 2018

Fot.: Andrzej Bęben

Za 80 lat po Ziemi będzie chodziło tylu 60-latków, ile żyło w sumie ludzi na naszej planecie w roku 1960

W Polsce brakuje około 20 tys. opiekunów osób starszych i ten problem z każdym rokiem będzie narastał z powodu szybkiego starzenia się społeczeństwa. W istniejącej sytuacji, w tej, w której nie wszyscy seniorzy, szczególnie ci schorowani, mogą liczyć na codzienną opiekę, ważką rangę zyskuje tzw. koperta życia. Akcję tę promuje m.in. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

 Według prognoz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2026 r. zacznie szybko rosnąć liczba osób w wieku 80 lat i więcej, co będzie efektem wchodzenia w okres starości powojennego wyżu demograficznego. Między rokiem 2026 a 2040 liczba osób w wieku 80 lat i więcej ma się zwiększyć z około 1,7 mln do około 3,4 mln.

Tomasz Piłat z Akademii Opiekunów uważa, że brak opiekunów utrudnia życie potrzebującym pomocy starszym osobom.

- Zwłaszcza, jeśli chodzi o osoby powyżej 75. roku życia. Z szacunków wynika, że wiele z nich już teraz nie może liczyć ani na rodzinnego opiekuna, ani na tego z pomocy instytucjonalnej.

Ekspert uważa, iż niedobór opiekunów stwarza kłopoty członkom rodziny osoby wymagającej opieki.

- Bardzo często jest tak, że opiekunem osoby starszej jest członek rodziny. Szacuje się, że w Polsce to niemal 80 proc. wszystkich opiekunów. W przeważającej większości jest to współmałżonek. Tylko że te osoby także cierpią na jakieś dolegliwości chorobowe, dodatkowo w związku ze swoimi obowiązkami i wynikającymi z nich obciążeniami są bardziej narażone na depresję. W obecnej sytuacji nie mają jednak innej możliwości i muszą się opiekować swoim krewnym lub współmałżonkiem – wyjaśnia Polskiej Agencji Prasowej.

Opiekunów będzie brakowało, bo mamy zjawisko podwójnego starzenia się społeczeństwa. Polega ono na tym, że nie tylko rośnie odsetek ludzi w wieku 80 lat i więcej w całym społeczeństwie, ale również - ze względu na to, że żyjemy coraz dłużej. W samej grupie osób w wieku 65 lat i więcej coraz większą część stanowią osoby powyżej 80. roku życia.

Zdaniem eksperta, należy dokładnie zbadać problem opieki długoterminowej, bo badania na ten temat robi się zbyt rzadko, a rozwiązania, które mają poprawić trudną sytuację, wprowadzane są zbyt wolno.

- Musimy wspierać zarówno opiekunów zawodowych, gdyż to oni najczęściej zajmują się najtrudniejszymi przypadkami, ale także rodzinnych, bo często brakuje im wiedzy, jak troszczyć się o chorego seniora. Na przykład ważne jest, aby opiekun wiedział, jak przemieścić osobę podopieczną z łóżka na wózek w taki sposób, żeby nie obciążać kręgosłupa. Należy też edukować opiekunów w kwestii chorób neurodegeneracyjnych, a taką jest demencja. Opiekunowie nie wiedzą również, jak wygląda system opieki długoterminowej w naszym kraju. Nie wiedzą, jak działają podstawowe jednostki - Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Ekspert radzi, by przyjrzeć się np. niemieckim rozwiązaniom dotyczącym dostępności opiekunów zawodowych.

- Wprowadzono tam dodatkowe ubezpieczenie. Chodzi o ubezpieczenie pielęgnacyjne. Składka ta zabezpiecza obywateli na starość na wypadek niepełnosprawności.

W istniejącej sytuacji, w tej, w której nie wszyscy seniorzy, szczególnie ci schorowani, mogą liczyć na codzienną opiekę, ważką rangę zyskuje tzw. koperta życia. Akcję tę promuje m.in. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Dzieci dziękują ratownikom...

29 maja 2023

Przedszkolaki dziękują katowickim ratownikom

19 maja 2023

Od KW PSP w Katowicach

19 maja 2023

Wszystkiego dobrego w zdrowiu w dniu Waszego święta!

12 maja 2023

Dyrekcja i uczniowie dziękują...

12 maja 2023

Za przeprowadzenie szkolenia...

12 maja 2023