Start Aktualności Unijne wsparcie dla lotniczego pogotowia

Unijne wsparcie dla lotniczego pogotowia

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 17 maja 2018

Fot.: LPR

Dzięki przekazanym środkom Lotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie mogło jeszcze lepiej realizować swoje zadania

Ministerstwo Zdrowia przeznaczy 18,5 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę, doposażenie i modernizację baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ta inwestycja będzie pierwszym z trzech planowanych etapów w tej perspektywie finansowej zagospodarowania środków unijnych.

Od grudnia 2016 r. jest realizowana umowa dzięki której załogi Lotniczego Pogotowia są wyposażane w sprzęt, który pozwala na wykonywanie operacji lotniczych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w nocy.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla wagę inwestowania w lotnicze ratownictwo medyczne. Jest ono niezmiernie ważne nie tylko dla polskiej służby zdrowia. Ważne jest przede wszystkim dla pacjentów, którzy dzięki pracy LPR mogą czuć się bezpieczniejsi.

– Dzięki przekazanym środkom Lotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie mogło jeszcze lepiej realizować swoje zadania i pomagać ludziom w sytuacjach nagłych zachorowań i wypadków drogowych – mówił szef resort po podpisaniu stosownej umowy z LPR.

W ramach umowy wybudowanych, wyremontowanych i doposażonych zostanie kolejnych pieć baz LPR zlokalizowanych w:
• Olsztynie (lądowisko Gryźliny),
• Lublinie – Świdniku,
• Płocku,
• Gdańsku,
• Sanoku .

– Obecnie załogi w lokalizacjach ujętych w projekcie funkcjonują w warunkach, które wymagają modernizacji. Budowa baz i ich przebudowa są niezbędne do zapewnienia komfortu pracy załogom i właściwego przechowywania nowoczesnych śmigłowców – podkreślił Robert Gałązkowski, dyrektor LPR.

Zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego służą natychmiastową pomocą ratując życie pacjentów. Wsparcie ze środków unijnych jest niezwykle ważne szczególnie w kontekście spełniania standardu tzw. złotej godziny, czyli nieprzekraczania 60 minut pomiędzy zdarzeniem a rozpoczęciem specjalistycznego leczenia.

Przewidywany termin realizacji prac objętych etapem I inwestycji zakładany jest na lata 2018-2019. Dotychczas w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektów dotyczących infrastruktury ratownictwa medycznego zawarto 181 umów o dofinansowanie o łącznej wartości niemal 930 mln zł. Inwestycje realnie przyczynią się do poprawy funkcjonowania ratownictwa medycznego w Polsce.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

WPR w Katowicach „PRZYJACIELEM DZIECI Z CUKRZYCĄ”

18 września 2023

Podziękowania dla Benedykta Krzykowskiego

10 sierpnia 2023

Michałowi Maliszowi dziękuje wieś Stanica

10 sierpnia 2023

Benedyktowi Krzykowskiemu - wdzięczna dyrekcja

17 lipca 2023

Kolejne podziękowanie dla Michała Malisza

17 lipca 2023

Dobre słowo od uczniów...

6 lipca 2023

Pszczyńskim ratownikom...

6 lipca 2023