Start Aktualności Ministerstwo Zdrowia o cenach leków

Ministerstwo Zdrowia o cenach leków

WPR

DLA PACJENTÓW | 24 sierpnia 2017

Fot.: NET

Kwestie związane z refundacją leków reguluje ustawa o refundacji

Resort wyjaśnia, po publikacjach prasowych na ten temat, dlaczego i kiedy zmieniają się ceny leków refundowanych:

„Kwestie związane z refundacją leków reguluje ustawa o refundacji*. Określa ona sposób wyznaczania podstawy limitu finansowania w obrębie danej grupy limitowej. Tą podstawą jest najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za DDD (dobową definiowaną dawkę) leku, który dopełnia 15 proc. obrotu ilościowego, liczonego według DDD zrealizowanego w tej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia refundacyjnego.

Gdy pojawia się pierwszy odpowiednik leku
Gdy pierwszy odpowiednik leku zostaje objęty refundacją w danym wskazaniu, podstawą limitu w grupie limitowej jest cena hurtowa za DDD tego odpowiednika. Jeżeli na listę leków refundowanych wchodzą też inne odpowiedniki – podstawa limitu nie może być wyższa niż cena hurtowa za DDD pierwszego odpowiednika.

Dlaczego leki podrożały?
Przyczyny zmian cen leków są następujące:
• zmieniła się cena leku, który był podstawą limitu finansowania, lub
• inny (tańszy) odpowiednik stał się podstawą tego limitu.
Wszystkie leki, które podrożały, mają – w myśl zapisów ustawy refundacyjnej – swoje tańsze odpowiedniki.

Ceny tych leków mogą spaść
Wzrost dopłat w przypadku obniżenia limitu finansowania zazwyczaj ma charakter przejściowy. Wnioskodawcy (firmy farmaceutyczne) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o refundacji mogą składać wnioski o obniżenie urzędowych cen zbytu.
To zazwyczaj skutkuje obniżeniem dopłaty pacjentów. Jeżeli nie zachodzi konieczność uzupełnienia danych, wnioski tego rodzaju są rozpatrywane w ustawowym terminie do 30 dni.

Leki generyczne są bezpieczne!
Realizując szeroko pojętą politykę lekową, przykładamy bardzo dużo uwagi do kwestii skuteczności i bezpieczeństwa refundowanych leków – podkreśla Ministerstwo Zdrowia w komunikacie prasowym (z 24 sierpnia 2017 r.). Każda pozycja w wykazie jest technologią medyczną, której jakość została potwierdzona przez wyczerpujące dowody naukowe.

Rozwiązania, które oferujemy pacjentom, spełniają szereg rygorystycznych wymagań oraz standardów – w duchu najnowszych wytycznych światowych HTA i EBM. Te produkty lecznicze są dopuszczane do stosowania jako odpowiedniki tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w toku badań biorównoważności zostanie wykazane ich tożsame działanie oraz gwarancja uwalniania substancji czynnej w tym samym czasie i w takim samym stężeniu.

W Polsce te leki są dopuszczane do obrotu przez prezesa Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, który wydaje stosowną decyzję w oparciu o szczegółowe raporty na temat ich skuteczności i bezpieczeństwa.
Obejmowanie refundacją kolejnych odpowiedników to działanie systemowe. Celem jest nie tylko zwiększanie ilości dostępnych opcji terapeutycznych, lecz także tworzenie szerokiego pola naturalnej konkurencji między firmami farmaceutycznymi. Taka sytuacja przełamuje nienaturalne monopole oraz przyczynia się do stymulowania branży farmaceutycznej w kierunku jej szybszego rozwoju. Najważniejsze jest jednak to, że pozwala obejmować refundacją coraz tańsze nowe leki, które działają tak samo jak te, które już są w wykazie.

Za określeniami „odpowiednik” i „zamiennik” kryje się pełna gwarancja (poparta dowodami naukowymi), że pacjent otrzymuje ten sam lek, tylko w innym opakowaniu. I choć lek jest ten sam, to cena jest inna – mniejsza. Dzięki wprowadzaniu odpowiedników maleją wydatki ponoszone przez płatnika publicznego. Każda zaoszczędzona w ten sposób złotówka umożliwia objęcie refundacją nowej technologii medycznej. Budżet NFZ przeznaczony na finansowanie technologii lekowych jest ograniczony, stąd istotne jest racjonalnie gospodarowanie środkami finansowymi i ciągłe ich uwalnianie, które pozwala na objęcie refundacją nowych leków na kolejnych wykazach”.

Ministerstwo Zdrowia tak puentuje cytowany komunikat:
„Zapewniamy, że zmiany, które zajdą w refundacji leków (m.in. immunosupresyjnych) od 1 września br., nie spowodują zagrożenia dla pacjentów. Zaistniała sytuacja to naturalny mechanizm refundacyjny, który stwarza szeroką przestrzeń negocjacyjną w kwestii cen pozostałych leków”.

*ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1536, z późn. zm.)

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Hipokrates 2022 - BRAWO MY!

9 grudnia 2022

Marszałek śląski z okazji otwarcia MS w Łanach

2 grudnia 2022

Podziękowania za szkolenie z pierwszej pomocy

9 listopada 2022

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

3 listopada 2022

Podziękowania za pomoc od Śląskiej Misji Medycznej

3 listopada 2022

Dla Bożeny Witek i Benedykta Krzykowskiego

3 listopada 2022

Podziękowania dla dyrektora WPR w Katowicach

24 października 2022