Start Aktualności TRIAGE - pacjent żółty lub czerwony

TRIAGE - pacjent żółty lub czerwony

WPR

DLA PACJENTÓW | 17 stycznia 2018

Fot.: Andrzej Bęben

Według tej klasyfikacji należy spodziewać się długości czasu oczekiwania na przyjęcie przez lekarza SOR

Ci, którzy nie pracują w systemie ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni itd.) widzą to zazwyczaj na filmach: tego poszkodowanego oznacza się kolorem czerwonym, a tego czarnym itd. To TRIAGE (z francuskiego triage – segregowanie, sortowanie) – procedura medyczna stosowana w medycynie ratunkowej, umożliwiająca służbom medycznym segregację rannych w wypadku masowym w zależności od stopnia obrażeń oraz rokowania. Warto wiedzieć, co który z kolorów oznacza.

W Polsce obecnie wykorzystywanych jest kilka modeli segregacji:
• oparty na systemie START (Simple Triage nad Rapid Treatment) oraz jego modyfikacji pediatrycznej JumpSTART,
• oparty na ocenie pacjentów na podstawie skali ciężkości urazów : TRTS (Triage Revised Trauma Score), ISS (Injury Severity Score), BTTR (Baxt Trauma Triage Rule),
• system segregacji stosowany przez KSRG,
• TRIAGE taktyczny – odwrócony – w ramach TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

Przyjrzyjmy się systemowi START.

Zakłada on nadanie każdemu z poszkodowanych określonego priorytetu określającego kolejność udzielania pomocy/ewakuacji. Poszkodowani zostają oznaczeni poprzez nadanie odpowiedniego koloru (czerwony, żółty, zielony, czarny) w zależności od oceny stanu dokonanej na podstawie prostych parametrów takich jak: możliwość chodzenia, obecność oddechu, czas nawrotu kapilarnego, stan świadomości.

Nadawane kolory oznaczają kolejno...

CZERWONY – pacjent priorytetowy, ewakuacja, pomoc medyczna i transport w pierwszej kolejności. Pacjent przy właściwej opiece medycznej rokuje na przeżycie i powrót do zdrowia.

ŻÓŁTY – pacjenci, którzy odnieśli obrażenia i wymagają pomocy medycznej, jednak opóźnienie w jej wdrożeniu nie zagraża ich życiu. Ich właściwe leczenie powinno rozpocząć się najpóźniej w pierwszej dobie od zdarzenia.

ZIELONY – są to pacjenci, którzy przeżyją, niezależnie od rodzaju udzielonej pomocy.

CZARNY – pacjenci prawdopodobnie nie do uratowania w danej sytuacji. Pierwotnie poza założeniem, że poszkodowany nie oddycha po udrożnieniu górnych dróg oddechowych do tej grupy zaliczano także poszkodowanych z oparzeniami prawie całej powierzchni ciała, rozległymi zmiażdżeniami, ciężkimi obrażeniami czaszki z widoczną tkanką mózgową.

W niektórych krajach możemy spotkać się z kolorem NIEBIESKIM. Oznaczać on może pacjentów wymagających dekontaminacji (np. płukania żołądka lub podania węgla aktywnego), w innych przypadkach pacjentów niemożliwych do uratowania w danej sytuacji w krajach, gdzie kolor czarny oznacza zgon.

W szpitalnych oddział ratunkowych kwalifikowanie pacjentów jest zbliżone do systememu START. Po przybyciu do SOR pacjent jest wstępnie badany w celu określenia dolegliwości/objawów. Następnie zostaje poinformowany o kolorze grupy, do której został zakwalifikowany. Według tej klasyfikacji należy spodziewać się długości czasu oczekiwania na przyjęcie przez lekarza. Tyle teoria, bo w praktyce, to różnie bywa.

 

Czytaj więcej o TRIAGE.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania dla Benedykta Krzykowskiego

10 czerwca 2022

Podziękowanie dla Anny Warchoł

10 czerwca 2022

Podziękowania od przedszkolaków

7 czerwca 2022

Podziękowanie od licealistów

7 czerwca 2022

Podziękowanie z rudzkiego przedszkola, numer 3

7 czerwca 2022

Podziękowanie z rudzkiego przedszkola, numer 2

7 czerwca 2022

Podziękowanie z rudzkiego przedszkola, numer 1

7 czerwca 2022