Start Aktualności Co z dodatkami dla ratowników za pracę zmianową?

Co z dodatkami dla ratowników za pracę zmianową?

WPR

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 25 maja 2023

Fot.: WPR

Do kończa czerwca dodatki zmianowe wypłacane są na podstawie przepisów z czasów pandemii

W Sejmie analizowany jest przez Biuro Legislacyjne i Biuro Analiz Sejmowych projekt ustawy, która wprowadzić ma na stałe dodatki dla ratowników medycznych za pracę zmianową. Obecnie funkcjonują i są wypłacane na mocy przepisów covidowych.

Obecnie dodatek za pracę w systemie zmianowym dla ratowników (tzw. dodatek 45/65, czyli co najmniej 65 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej i co najmniej 45 proc. za każdą godzinę pracy w niedziele i święta) ma przysługiwać osobom zatrudnionym w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego również po zakończeniu stanu zagrożenia epidemią. Przypomnijmy, że od 1 lipca będzie w Polsce – przynajmniej formalnie – „po epidemii”.

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o działalności leczniczej uprawnieni są do niego pracownicy medyczni placówek wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe.

Dodatek do wynagrodzenia ratowników medycznych wykonujących zawód medyczny w Zespołach Ratownictwa Medycznego w samodzielnych stacjach pogotowia ratunkowego obowiązuje na podstawie przepisów covidowych.

W momencie, kiedy przestaną obowiązywać, ci ratownicy zostaliby pozbawieni dodatków. Problem ma być jednak rozwiązany po myśli środowiska ratownictwa medycznego.

Prawo do dodatków wypłacanych „po pandemii” miała zagwarantować pierwotnie rządowa ustawa „o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta”. Jej projekt odrzucił jednak Sejm.

W tej sytuacji przepisy o dodatkach za pracę w systemie zmianowym dla ratowników mają być wprowadzone na mocy zupełnie innej ustawy, przygotowanej przez rząd, do projektu ustawy... o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich. Poprawka ma brzmienie takie samo, jak w odrzuconym projekcie ustawy o jakości:

 

 

 

czytaj też:

Wieści

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Ostatnie wideo

Podziękowania

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Dzieci dziękują ratownikom...

29 maja 2023

Przedszkolaki dziękują katowickim ratownikom

19 maja 2023

Od KW PSP w Katowicach

19 maja 2023

Wszystkiego dobrego w zdrowiu w dniu Waszego święta!

12 maja 2023

Dyrekcja i uczniowie dziękują...

12 maja 2023

Za przeprowadzenie szkolenia...

12 maja 2023