Start Aktualności Chcesz przystąpić do PMM Vasco Emergency Team?

Chcesz przystąpić do PMM Vasco Emergency Team?

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 11 maja 2023

Fot.: PMM

Dołączysz?

Krakowskie stowarzyszenie Polska Misja Medyczna poszukuje medyków (lekarzy, pielęgniarzy, ratowników medycznych, położnych) gotowych, w razie potrzeby, działać PMM Vasco Emergency Team. To medyczny zespół szybkiego reagowania przeznaczony do działań w warunkach kryzysowych; w tym także poza granicami Polski.

Jego działanie bazuje na wytycznych WHO. Ekipę tworzą profesjonalni medycy dysponujący własnym zapleczem sprzętowym i logistycznym. To czyni grupę niezależną od zewnętrznych uwarunkowań w miejscu, w którym potrzebna jest pomoc. W międzynarodowej nomenklaturze taki zespół ratownictwa medycznego (używając naszego nazewnictwa), to EMT – emergency medical team.

Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany uczestnictwem w rekrutacji do tego elitarnego zespołu (w Polsce są tylko dwa takie teamy), to powinien wypełnić formularz rekrutacyjny i wysłać CV na adres rekrutacja@pmm.org.pl. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły i składa się z trzech etapów.

Etap I – to rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona online. Etap II – kandydat poddawany jest testom psychologicznym. Etap III – to test praktyczny w terenie. Oczywiście, by zostać dopuszczonym do rekrutacji trzeba spełnić wymogi formalne.

Od kandydatów oczekuje się…
• dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (lekarski, pielęgniarski, położniczy, ratownika medycznego);
• aktualnych uprawnienia do wykonywania zawodu;
• co najmniej 3 lata doświadczenia w wykonywanym zawodzie (preferowane 5 lat);
• znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, B1/B2;
• dyspozycyjności – gotowości do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ciągu roku oraz kilkutygodniowych misjach.

Kandydat winien mieć następujące predyspozycje psychofizyczne:
• odporność na stres i pracę w ekstremalnie trudnych warunkach; 
• umiejętność pracy pod presją czasu i zdolność szybkiego rozwiązywania problemów;
• zdolność do logicznego i analitycznego myślenia;
• dobrą sprawność fizyczna.

Mile widziane:
• u lekarzy - specjalizacja anestezjologiczna, chirurgiczna, internistyczna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna;
• doświadczenie w pracy poza granicami Polski np. na misjach humanitarnych;
• znajomość innych, poza angielskim, języków obcych;
• inne umiejętności przydatne na misjach poza Europą.

Ktoś jest chętny?

 

 

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

WPR w Katowicach „PRZYJACIELEM DZIECI Z CUKRZYCĄ”

18 września 2023

Podziękowania dla Benedykta Krzykowskiego

10 sierpnia 2023

Michałowi Maliszowi dziękuje wieś Stanica

10 sierpnia 2023

Benedyktowi Krzykowskiemu - wdzięczna dyrekcja

17 lipca 2023

Kolejne podziękowanie dla Michała Malisza

17 lipca 2023

Dobre słowo od uczniów...

6 lipca 2023

Pszczyńskim ratownikom...

6 lipca 2023