Start Aktualności Nasi w Komitecie Organizacyjnym Samorządu Ratowników Medycznych

Nasi w Komitecie Organizacyjnym Samorządu Ratowników Medycznych

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 8 maja 2023

Fot.: Andrzej Bęben

Zgodnie z ustawą, przynależność do samorządu będzie obowiązkowa...

Minister zdrowia rozporządzeniem z 5 maja 2023 r. powołał Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych. Tworzy go 23 osób. W tym gronie znaleźli się ratownicy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach: ŁUKASZ FICA i MARCIN NADOLNY. Komitet ma przygotować Samorząd do pierwszego jego zjazdu. Wyłoni on władze samorządowe.

Rozporządzenie jest pokłosiem uchwalonej pod koniec 2023 r. ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (wejdzie w życie 22 czerwca). Jednak już na początku stycznia zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące komitetu, który ma przygotować wybory – przypomina portal cowzdrowiu.pl.

Zgodnie z ustawą przynależność do samorządu będzie obowiązkowa, wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych

Kiedy Samorząd Ratowników Medycznych zacznie działać?

W rozmowie ze wspomnianym portalem dr n. o zdr. Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, ocenił, że realnym jest początek przyszłego roku.

Komitet Organizacyjny będzie odpowiedzialny za dokonywanie wpisów do spisu ratowników medycznych prowadzonego na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych, prowadzenie spisu ratowników medycznych. Ma także zwołać pierwsze zgromadzenia wojewódzkie.

Gdy liczba ratowników medycznych w danym województwie przekracza 300 osób, Komitet Organizacyjny dokona podziału na rejony i zorganizuje pierwsze zebrania rejonowe zgromadzenia wojewódzkiego. Komitet przygotuje także projekt regulaminu wyboru delegatów na zjazd krajowy oraz opracuje projekt jego regulaminu.

23-osobowy Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych utworzyli:
• Roman Badach-Rogowski;
• Mateusz Długopolski;
• Łukasz Fica;
• Rafał Gajda;
• Michał Górnikowski;
• Dariusz Gruda;
• Przemysław Kaczmarek;
• Mateusz Komza;
• Dawid Kossowski;
• Przemysław Król;
• Jarosław Madowicz;
• Kacper Mazurkiewicz;
• Iwona Misiorowska;
• Marcin Nadolny;
• Paweł Nesterak;
• Anna Przybysz;
• Jowita Rutka;
• Paweł Sałustowicz;
• Edyta Wcisło;
• Wojciech Werbicki;
• Krzysztof Wilczek;
• Tomasz Wyciszkiewicz;
• Krzysztof Zub.

Sekretarzem Komitetu będzie przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia. Pracami Komitetu pokierują przewodniczący i jego zastępca, których wybiorą członkowie tego gremium.

Członkom Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, a jedynie zwrot kosztów podróży, ponieważ posiedzenia mają się odbywać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z zarządzeniem pierwsze posiedzenie Komitetu zwołać ma członek Komitetu wskazany przez ministra zdrowia, nie później niż w ciągu 14 dni od wejścia w życie zarządzenia.

Komitet ulega rozwiązaniu z dniem ukonstytuowania się pierwszego Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych.

 

czytaj też:

Wieści

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Ostatnie wideo

Podziękowania

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Dzieci dziękują ratownikom...

29 maja 2023

Przedszkolaki dziękują katowickim ratownikom

19 maja 2023

Od KW PSP w Katowicach

19 maja 2023

Wszystkiego dobrego w zdrowiu w dniu Waszego święta!

12 maja 2023

Dyrekcja i uczniowie dziękują...

12 maja 2023

Za przeprowadzenie szkolenia...

12 maja 2023