Start Aktualności 15 V 2023: Co może, a co powinien kierowca ambulansu?

15 V 2023: Co może, a co powinien kierowca ambulansu?

CS WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY KURS MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH | 4 maja 2023

Fot.: WPR w Katowicach

BRAK MIEJSC

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla naszych pracowników z tematyki: „Co może, a co powinien kierowca ambulansu”. Szkolenie organizowane jest przy udziale ekspertów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności ratowników medycznych kierujących pojazdami uprzywilejowanymi - ambulansami.

Zajęcia będą obejmować zagadnienia takie jak:
• określenie tego, czym jest  i kto może prowadzić pojazd uprzywilejowany,
• zachowanie szczególnej ostrożności na drodze w sytuacjach ratowania życia i zdrowia pacjenta,
• dalsze postępowanie z pacjetem po wsytąpieniu zdarzenia drogowego,
• wykorzystanie korytarza życia,
• zachowanie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego w rejonie przejazdu kolejowego.

Szkolenie kierowane jest do:
• lekarzy systemu,
• ratowników medycznych,
• pielęgniarek systemu pracujących w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Ratownikom medycznym za udział w zajęciach przysługuje 5 pkt. edukacyjnych (na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z 13 grudnia 2019 r. - poz. 2464). Po szkoleniu będą wystawiane zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu organizowanym przez pracodawcę.

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

A oto podstawowe dane polecanych zajęć:
• termin: 15 maja 2023 r.,
• godziny zajęć: 8:30 - 14:30,
• zgłoszenia: wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
• punkty edukacyjne dla ratowników medycznych: 8 pkt.,
• maksymalna liczba osób uczestniczących w zajęciach: 20 osób.

Miejsce zajęć: sala audiowizualna WPR w Katowicach ul. Powstańców 52, Katowice.

Więcej informacji udziela: OŚRODEK SZKOLENIA, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, telefon: 32 609 31 57, mail: osrodekszkolenia@wpr.pl. Biuro jest czynne w godzinach 7:00-15:00.

BRAK MOŻLIWŚCI PARKOWANIA NA PARKINGU WPR W Katowicach

czytaj też:

Wieści

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Ostatnie wideo

Podziękowania

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Dzieci dziękują ratownikom...

29 maja 2023

Przedszkolaki dziękują katowickim ratownikom

19 maja 2023

Od KW PSP w Katowicach

19 maja 2023

Wszystkiego dobrego w zdrowiu w dniu Waszego święta!

12 maja 2023

Dyrekcja i uczniowie dziękują...

12 maja 2023

Za przeprowadzenie szkolenia...

12 maja 2023