Start Aktualności Docelowo: co trzeci strażak będzie ratownikiem medycznym

Docelowo: co trzeci strażak będzie ratownikiem medycznym

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 27 marca 2023

Fot.: Andrzej Bęben

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) będą kształcić ratowników medycznych. Studia na kierunku „ratownictwo medyczne” będzie można podjąć już od 1 października 2023 r. W pierwszym roku kształcenia planowane jest uruchomienie studiów dla 60 studentów (30 studentów studiów stacjonarnych i 30 studentów studiów niestacjonarnych).

„W kolejnych latach wraz z sukcesywną budową zaplecza infrastrukturalnego oraz corocznym wzrostem liczby etatów w uczelni o kilkadziesiąt, możliwe jest sukcesywne zwiększanie liczby studentów”.

Nowy kierunek stanowić uzupełnienie oferty edukacyjnej Szkoły. Ponadto takie są współczesne wymagania stawiane straży pożarnej.

Sprzęt do prowadzenia zajęć Szkoła Główna Służby Pożarniczej otrzymała od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. O meritum studiów i fachową kadrę zadba Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie.

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak ogłaszając utworzenie nowego kierunku na strażackiej uczelni podkreślił, że celem do którego będzie dążyło się w PSP jest doprowadzenia do tego, by 30 proc. strażaków miało status ratownika medycznego.

Obecnie strażacy najczęściej legitymują się ukończonym i potwierdzonym egzaminami kursem kwalifikowanej pomocy.

Przepisy nakazują, by w zastępie (od 3 do 6 strażaków) podejmującym interwencje przynajmniej dwóch ratowników miało uprawnienia KPP.

– Ratownictwo medyczne to bardzo ważny element naszego funkcjonowania. Dobry przykład to nasze obecne działania w Turcji, gdzie wśród naszych ratowników z grupy poszukiwawczej są ratownicy medyczni, którzy cały czas działają i skutecznie ratują ludzi (…). Jako Państwowa Straż Pożarna chcemy ratować na każdym poziomie. Chcemy doprowadzić do sytuacji, że jedna trzecia strażaków będzie miała poziom ratownika medycznego – mówił z końcem lutego komendant główny PSP.

Program studiów na kierunku „ratownictwo medyczne” w SGSP został opracowany w oparciu o standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu ratownika medycznego określony rozporządzeniem ministra edukacji i nauki. Bardzo ważnym elementem programu studiów ma być grupa tzw. przedmiotów do dyspozycji uczelni.

Przedmioty te pozwolą na przygotowanie ratownika medycznego z uwzględnieniem potrzeb służby w PSP. „Celem Uczelni jest wykształcenie ratowników medycznych, którzy w toku swojej kariery zawodowej będą mogli służyć w Państwowej Straży Pożarnej oraz będą znali zasady funkcjonowania tej formacji” – podała w komunikacie SGSP.

Ze swej strony dodajmy, że Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach współpracuje z jednostkami PSP. Ratownicy WPR i strażacy (również ochotnicy) uczestniczą w szkoleniach. Nasi ratownicy szkolą strażaków, a strażacy naszych ratowników, co widać na zdjęciu.

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

WPR w Katowicach „PRZYJACIELEM DZIECI Z CUKRZYCĄ”

18 września 2023

Podziękowania dla Benedykta Krzykowskiego

10 sierpnia 2023

Michałowi Maliszowi dziękuje wieś Stanica

10 sierpnia 2023

Benedyktowi Krzykowskiemu - wdzięczna dyrekcja

17 lipca 2023

Kolejne podziękowanie dla Michała Malisza

17 lipca 2023

Dobre słowo od uczniów...

6 lipca 2023

Pszczyńskim ratownikom...

6 lipca 2023