Start Aktualności Więcej zagrypionych, mniej zaszczepionych

Więcej zagrypionych, mniej zaszczepionych

WPR

DLA PACJENTÓW | 21 marca 2023

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG) wskazują: nastąpił spadek liczby szczepień przeciw grypie w sezonie 2022/2023 o niemal 20 proc. pomiędzy Od 1 września 2022 r. do 15 marca 2023 r grypa lub podejrzenia na zachorowanie dotknęły ponad 4,5 mln osób. To o 209 proc. więcej niż w poprzednim sezonie.

Po kilku ostatnich sezonach szczepień, w których odnotowano znaczące wzrosty wyszczepialności w Polsce, w sezonie 2022/2023 nastąpił gwałtowny, szacowany na prawie 20 proc, spadek liczby zrealizowanych szczepień przeciw grypie – zakomunikowali eksperci OPZG.

– Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest zaprzestanie akcji bezpłatnych szczepień populacyjnych dorosłych, w tym personelu medycznego oraz w związku z tym wydłużenie ścieżki pacjenta zarówno w aptece, jak i placówkach medycznych. Oznacza to bardzo dużą zależność decyzji pacjenta, a co za tym idzie poziomu wyszczepialności, od warunków i sposobu realizacji szczepienia przeciw grypie – wyjaśnia prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej OPZG.

W dobiegającym końca sezonie grypowym zaszczepiło się profilaktycznie 5,7 proc. populacji (w sezonie 2021/2022 – 7 proc.

Na podstawie danych z NFZ, Ministerstwa Zdrowia, Centrum e-Zdrowie oraz otrzymanych od producentów szczepionek eksperci przedstawili warianty zapotrzebowania na szczepionki przeciw grypie w sezonie 2023/2024. Dane, na których oparte zostały prognozy przekazały podmioty publiczne takie jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Centrum E-zdrowie oraz dane pozyskane od producentów szczepionek za potrzebowania na szczepionki w sezonie grypowym 2023/2024.  Prognozę opracowano dla dwóch wariantów: realistycznego i optymistycznego

W pierwszym oszacowano zapotrzebowanie na na ok. 2,3 mln dawek przy założeniu, że wprowadzone zostaną preskrypcje farmaceutyczne (prawo do wystawiania recept przez farmaceutów) i uruchomione zostaną szkolenia dla farmaceutów.

W drugim założono, że „możliwy byłby powrót do wyszczepialności z sezonu 2021/2022 zapotrzebowanie na szczepionki wynosiłoby około 2,6 mln, pod warunkiem jednak, wprowadzenia preskrypcji farmaceutycznej i pielęgniarskiej (z możliwością refundacji) i/lub też bezpłatnych szczepień osób 65+ w ZOZ-ach i aptekach, bez konieczności wystawiania recepty. To ograniczyłoby ścieżkę pacjenta do szczepienia do jednej wizyty”.

 

 

 

 

 

czytaj też:

Wieści

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Ostatnie wideo

Podziękowania

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Dzieci dziękują ratownikom...

29 maja 2023

Przedszkolaki dziękują katowickim ratownikom

19 maja 2023

Od KW PSP w Katowicach

19 maja 2023

Wszystkiego dobrego w zdrowiu w dniu Waszego święta!

12 maja 2023

Dyrekcja i uczniowie dziękują...

12 maja 2023

Za przeprowadzenie szkolenia...

12 maja 2023