Start Aktualności Ratowniku, chciałbyś działać na motoambulansie?

Ratowniku, chciałbyś działać na motoambulansie?

WPR

OGŁOSZENIA DLA RATOWNIKÓW | 13 marca 2023

Jeśli tak i spełniasz określone warunki, to ten konkurs ofert jest dla Ciebie. Oprócz tego, że trzeba być ratownikiem medycznym, to konieczne jest – to tak gwoli ścisłości – prawo jazdy kategorii A.

A zatem… Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez takich właśnie ratowników.

„Umowa zawarta będzie od dnia 11.04.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest obszar działania Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”.

Oferty należy składać w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach do 24 marca 2023 r. do godz 9:00 w zaklejonych kopertach. Otwarte zostaną w godzinę później.

W spakowanym załączniku można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi „o przedmiocie konkursu, regulaminem przeprowadzania konkursu, wzorem umowy i formularzem ofertowym”, na stronie BIP WPR oraz w Dziale Kadr i Płac (pokój nr 2.15) .

„Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert. Oferenci zostaną zawiadomieni o wyborze oferty poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu”.

 

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Lwowskie pogotowie ratunkowe dyrektorowi WPR w KAtowicach

15 marca 2023

Za wsparcie Ukraińców w walce z rosyjskim agresorem

23 lutego 2023

Przedszkolaki dziękują Michałowi Maliszowi

31 stycznia 2023

Kolejne podziękowania dla Benedykta Krzykowskiego

31 stycznia 2023

Hipokrates 2022 - BRAWO MY!

9 grudnia 2022

Marszałek śląski z okazji otwarcia MS w Łanach

2 grudnia 2022

Podziękowania za szkolenie z pierwszej pomocy

9 listopada 2022