Start Aktualności RzPP raportuje o NOP-ach po szczepionkach przeciw COVID-19

RzPP raportuje o NOP-ach po szczepionkach przeciw COVID-19

RPP, WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 9 marca 2023

Fot.: Andrzej Bęben

„Włożyliśmy dużo wysiłku w to, by Fundusz Kompensacyjny działał jak najlepiej. Potwierdziło się, że jego powołanie było bardzo potrzebne. Od początku cieszy się on dużym zainteresowaniem. Dzięki temu rozwiązaniu pacjenci, którzy doznali szkody, otrzymują wymierną i szybką pomoc finansową” – podkreśla w komunikacie Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta (RzPP).

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych ma zapewnić wsparcie finansowe dla osób, które doznały poważnych działań niepożądanych szczepionek. W pierwszym roku działania Fundusz objął szczepienia przeciwko COVID-19. Począwszy od 1 stycznia 2023 roku Fundusz obejmuje też szczepienia obowiązkowe i inne szczepienia przeciwepidemiczne wykonane po tej dacie. By otrzymać świadczenie kompensacyjne z tytułu szkód poniesionych wskutek podania szczepionki należało spełnić kilka istotnych warunków i skierować wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego (podlega opłacie – 220 zł).

Tyle tytułem wprowadzenia, a teraz zobaczmy o czym RzPP zakomunikował po roku funkcjonowania Funduszu Kompensacyjnego.

W 2022 r. przyznano świadczenia pieniężne dla 187 osób, łącznie na ponad 3,7 mln zł. Średnia wypłacona kwota to blisko 20 tys. zł. Do Rzecznika wpłynęło 1426 wniosków dotyczących szczepień przeciw COVID-19. Osób w wieku 18-60 lat dotyczyło 52,5 proc. spraw, a osób w wieku powyżej 60 lat – 44,7 proc. 2,8 proc. wniosków odnosiło się do dzieci 18. roku życia.

Rzecznik wszczął 893 postępowania w sprawie przyznania świadczenia. 758 z nich zakończył przed końcem roku.

Natomiast odmawiał wszczęcia postępowania, gdy wniosek został wniesiony przez osobę nieuprawnioną albo nie spełniał podstawowych wymogów ubiegania się o świadczenie.

Łącznie Rzecznik rozpatrzył 1244 spraw, czyli 87,3 proc wszystkich wniosków. Do rozpatrzenia w 2023 r. pozostały182 sprawy z roku ubiegłego.

Maksymalna kwota w wysokości 100 tys. zł została przyznana 5 osobom. Łącznie Rzecznik przyznał 3 702 447,82 zł.

Spośród wydanych 758 decyzji niemal co czwarta (187) była pozytywna. W każdym postępowaniu opinię na podstawie zgromadzonej dokumentacji wydaje zespół do spraw świadczeń, który składa się z lekarzy specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

Prawie połowa decyzji pozytywnych (92) dotyczyła przypadków wstrząsu anafilaktycznego, który spowodował konieczność obserwacji pacjenta na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć albo krótką hospitalizację. Pozostałe sprawy, w których pobyt w szpitalu trwał co najmniej 14 dni, dotyczyły najczęściej następujących problemów zdrowotnych:

• zespłu Guillain-Barré (26),
• zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia (14),
• zakrzepicy z małopłytkowością (10),
• zakrzepicy naczyń żylnych mózgu lub zatok opony twardej (8),
• małopłytkowości immunologicznej (6).

W sprawach dotyczących wstrząsu anafilaktycznego świadczenia wynosiły od 3 do 15 tys. zł, a średnia przyznana kwota to 5146 zł. W przypadku pozostałych działań niepożądanych świadczenia wynosiły od 10 do 100 tys. zł, a średnia kwota to 33 990 zł.

Niemal 90 proc. decyzji o przyznaniu świadczenia dotyczyła osób w wieku od 18 do 70 lat. Osób powyżej 70. roku życia dotyczyły 4 sprawy zakończone przyznaniem świadczenia.

Dzieci do 11. roku życia obejmowało 5 złożonych wniosków, ale żaden z nich nie został rozpatrzony pozytywnie. Z kolei w grupie wiekowej 12-17 lat Rzecznik wydał 16 pozytywnych decyzji. Dotyczyły one przypadków wstrząsu anafilaktycznego, zapalenia mięśnia sercowego, limfadenopatii oraz porażenia nerwu twarzowego.

Decyzje przyznające świadczenie dotyczyły szczepionek:
• Comirnaty (firmy Pfizer/BioNTech) – 96,
• Vaxzevria (AstraZeneca) – 52,
• Jcovden (Janssen) – 29,
• Spikevax (Moderna) – 10.

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w naszym kraju szczepienia przeciw COVID-19, podano 57 920 671 szczepionek – podano (8 marca) na stronach rządowych. Liczba dawek dostarczonych do Polski to 107 707 090, z których do punktów szczepień trafiło 55 974 230. W magazynach jest obecnie 25 310 585 dawek.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Lwowskie pogotowie ratunkowe dyrektorowi WPR w KAtowicach

15 marca 2023

Za wsparcie Ukraińców w walce z rosyjskim agresorem

23 lutego 2023

Przedszkolaki dziękują Michałowi Maliszowi

31 stycznia 2023

Kolejne podziękowania dla Benedykta Krzykowskiego

31 stycznia 2023

Hipokrates 2022 - BRAWO MY!

9 grudnia 2022

Marszałek śląski z okazji otwarcia MS w Łanach

2 grudnia 2022

Podziękowania za szkolenie z pierwszej pomocy

9 listopada 2022