Start Aktualności W leczeniu raka nerki bliżej Polsce do czołówki światowej

W leczeniu raka nerki bliżej Polsce do czołówki światowej

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 24 stycznia 2023

Fot.: Andrzej Bęben

Ten nowotwór najczęściej wykrywany jest przypadkowo – przy wykonywaniu diagnozowania innych chorób

Rozpoznanie raka nerki każdego roku słyszy ponad 5 tys. osób w Polsce. U części z nich dzięki wykryciu choroby w początkowym stadium, leczenie może być prowadzone z intencją radykalną i zakończyć się przeprowadzeniem zabiegu chirurgicznego. Specjaliści ze Stowarzyszenia Polska Grupa Raka Nerki (PGRN) podkreślają: rak nerki, podobnie jak nowotwory o innej lokalizacji narządowej, wykryty we wczesnym stadium jest całkowicie wyleczalny!

W przypadku raka nerki, dzięki modyfikacjom wprowadzonym do programu lekowego B.10, zaistniały narzędzia pozwalające na efektywne leczenie chorych z zaawansowanym rakiem nerki, które w sposób znaczący zbliżają polską nefrologię do światowych standardów terapeutycznych obowiązujących w tej chorobie.

SPGRN przypomina: w Polsce na liście najczęściej występujących nowotworów rak nerki lokowany jest na 9. miejscu wśród mężczyzn (ok. 3,6 proc. wszystkich nowotworów) oraz 10. wśród kobiet (ok. 2,6 proc, wszystkich nowotworów). Skutkuje to zgonami, rocznie – ok. 2,5 tys. chorych przegrywa, najczęściej zbyt późno rozpoczętą, walkę z rakiem nerki. Niepokojącym jest wzrost zachorowalności na ten nowotwór, co może mieć związek ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i zwiększaniem długości życia, a także zastosowaniem lepszych i dokładniejszych badań diagnostycznych.

W zdecydowanej większości
przypadków raka nerki wzrost guza w obrębie narządu nie daje żadnych objawów. Tak zwana triada Virchowa, czyli ból w okolicy lędźwiowej, krwiomocz i guz w obrębie jamy brzusznej występują niezwykle rzadko. Gdy zmiana nowotworowa zwiększa swoją wielkość, zaczyna uciskać istotne struktury i narządy lub dochodzi do pojawienia się przerzutów odległych, dostrzec można pewne symptomy choroby. Jak wskazują dane ok. 30 proc. chorych trafia do lekarza późno - w okresie, gdy doszło już do rozsiewu nowotworu. W takim stanie pacjent nie może być poddany usunięciu guza metodą chirurgiczną.

Dziś rak nerki zwykle
wykrywany jest przypadkowo – w trakcie wykonywania badań w rakach diagnostyki innych chorób czy niezwiązanych z guzem nerki objawów i dolegliwości. Warto jednak szczególnie zwrócić uwagę na:
• utrzymujący się ból odcinka lędźwiowego pleców – zwykle jednostronny,
• podwyższoną temperaturę ciała – bez uchwytnej przyczyny infekcyjnej,
• zmniejszony apetyt,
• niezamierzoną utratę masy ciała,
• przewlekłą chorobę nerek prowadzącą do ich niewydolności – z koniecznością wdrożenia dializoterapii,
• nadciśnienie tętnicze,
• nawracające infekcje dróg moczowych,
• krwiomocz.

Lekarz rodzinny może zlecić
wykonanie potrzebnych badań laboratoryjnych i obrazowych – USG jamy brzusznej lub USG nerek.

– W niektórych gabinetach lekarze POZ mogą wykonać takie badanie na miejscu – wskazuje prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, kierownik i ordynator Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek PGRN – Jako Polska Grupa Raka Nerki apelujemy do społeczeństwa, by rozsądnie i odpowiedzialnie podchodzić do kwestii związanych ze zdrowiem, nie bagatelizować niepokojących objawów i nie odkładać zaplanowanych z ich powodu wizyt lekarskich. Rak nerki, podobnie jak nowotwory o innej lokalizacji narządowej, wykryty we wczesnym stadium jest całkowicie wyleczalny.

Od maja 2022 roku chorzy
z zaawansowanym rakiem nerki objęci są nowoczesnym leczeniem w trzech liniach terapii sekwencyjnej w ramach programu lekowego B.10 skorzystać może większa liczba chorych (również tych, u których rozpoznano inne niż jasnokomórkowe typy raka nerki). To specyficzna forma leczenia, która po podaniu odpowiednich medykamentów zmusza organizm do niszczenia komórek rakowych. Co ważne, nowoczesne leczenie może być wdrożone już w pierwszej linii, kiedy ma ono szanse przynieść największe korzyści kliniczne.

– Aktualny kształt programu lekowego B.10 zbliża możliwości zastosowania refundowanego leczenia do standardów obowiązujących na świecie. Mamy już możliwość zastosowania nowoczesnego leczenia immunoterapią, zarówno w monoterapii, jak i skojarzenia dwóch cząstek. Możemy też skutecznie leczyć chorych przy wykorzystaniu terapii ukierunkowanych molekularnie. Wciąż czekamy jednak na refundację skojarzonego leczenia doustnymi lekami ukierunkowanymi molekularnie i immunoterapii nowej generacji w linii linii leczenia sekwencyjnego – zaznacza dr hab. n. med. Jakub Kucharz, onkolog kliniczny z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, członek PGRN.

U chorych, u których choroba ograniczona jest do narządu możliwe jest zastosowanie leczenia chirurgicznego. W zależności od rozmiaru guza oraz innych czynników, polega ono na wycięciu części nerki razem z guzem (nefrektomia częściowa) lub całej nerki (nefrektomia całkowita).

Obecnie w chirurgicznym leczeniu
raka nerki z powodzeniem wykorzystujemy też w Polsce systemy robotyczne. Chirurgia robotyczna wspomaga pracę operatora, a urządzenie zapewnia dużą precyzję ruchów, niemożliwą do uzyskania przez człowieka.

– Zabiegi takie to też mniejsze ryzyko zdarzeń niepożądanych i skrócenie okresu rekonwalescencji pacjenta. Niestety, obecnie z zabiegów z użyciem robota DaVinci można skorzystać wykonując jedynie niektóre operacje urologiczne, ginekologiczne, operując raka jelita grubego, w zabiegach kardiochirurgii i torakochirurgii. Nadal czekamy na możliwość wykorzystania DaVinci w resekcji raka nerki – wymienia prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, Kierownik i Ordynator Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek PGRN.

Można mieć pełny dostęp
do nowoczesnej farmakologii, do nowoczesnych metod chirurgicznego leczenia raka nerki, łącznie z supernowoczesną robotyką medyczną, ale to nie wystarczy do osiągnięcia sukcesu w leczeniu jeśli między lekarzem i pacjentem nie będzie współpracy. Eksperci z PGRN nie kryją: bez zaangażowania i czujności chorego w aspekcie właściwego reagowania w przypadku pojawiania się działań niepożądanych zastosowanego leczenia, osiągnięcie sukcesu może być trudne – jeśli w ogóle możliwe.

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Hipokrates 2022 - BRAWO MY!

9 grudnia 2022

Marszałek śląski z okazji otwarcia MS w Łanach

2 grudnia 2022

Podziękowania za szkolenie z pierwszej pomocy

9 listopada 2022

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

3 listopada 2022

Podziękowania za pomoc od Śląskiej Misji Medycznej

3 listopada 2022

Dla Bożeny Witek i Benedykta Krzykowskiego

3 listopada 2022

Podziękowania dla dyrektora WPR w Katowicach

24 października 2022