Start Aktualności Tak przygotowują się ukraińscy medycy do pracy w Polsce

Tak przygotowują się ukraińscy medycy do pracy w Polsce

CMKP, WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 23 stycznia 2023

Lekarzy w Polsce mamy za mało. Ok. 3 na tysiąc mieszkańców, czyli poniżej średniej unijnej. To widać i czuć. Choćby w Państwowym Ratownictwie Medycznym, w którym ubywa karetek typu „S”, czyli z zespołem ratownictwa medycznego, którego kierownikiem jest lekarz. Ministerstwo Zdrowia upatruje szansy na wzmocnienie kadr nie tylko lekarzy, ale i innych pracowników medycznych, posiłkami z zagranicy.

Do końca minionego roku lekarze, dentyści, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni z państw spoza Unii Europejskiej złożyli do ministra zdrowia ponad 7 tysięcy wniosków o zatrudnienie w oparciu o tryb uproszczony.

Muszą jednak zostać przeszkoleni, by mogli odnaleźć się w polskim systemie ochrony zdrowia. Dlatego Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Światową Organizacją Zdrowia, od 9 stycznia prowadzi dla takich osób (głównie z Ukrainy) kurs e-learningowy „Organizacja ochrony zdrowia w Polsce”.

– Po 24 lutego 2022 r. przyjechało z Ukrainy do Polski bardzo dużo personelu medycznego, dlatego uruchamiając kursy chcemy im pomóc poznać polski system opieki zdrowotnej – wyjaśnia prof. CMKP Mateusz Jankowski z Zakładu Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, koordynator tego projektu. – Kurs stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania wynikające z migracji kadr medycznych w związku z sytuacją geopolityczną. Zidentyfikowano dwie kluczowe bariery uniemożliwiające aktywizacją zawodową medyków z Ukrainy: barierę językową oraz systemową związaną z brakiem znajomości systemu ochrony zdrowia w Polsce. Kurs ma dostarczyć informacje dotyczące organizacji ochrony zdrowia w Polsce niezbędne do realizacji świadczeń medycznych przez przedstawicieli zawodów medycznych, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Polską.

Dostosowanie zagranicznych pracowników medycznych do polskich realiów systemu i jego wymagań oraz uwarunkowań potrwa 12 miesięcy i jest bezpłatne. To m.in. seria wykładów-wideo prowadzonych po polsku z napisami w języku ukraińskim. Każdy zarejestrowany uczestnik kursu uzyska certyfikat. Kurs finansowany jest ze środków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

– Wśród wykładowców kursu znajdują się prawnicy, lekarze, ale także specjaliści zdrowia publicznego – wymienia prof. Jankowski. – Wykłady wygłosili także przedstawiciele Centrum e-Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia jako instytucji partnerskich, aktywnie zaangażowanych we wsparcie medyków z Ukrainy.

Polskie prawo przewiduje uproszczone systemy zatrudniania personelu medycznego z państw spoza Unii Europejskiej od grudnia 2020 r. Po 24 lutego 2022 r., gdy wybuchła wojna w Ukrainie, do Polski zaczęli masowo przyjeżdżać medycy zza wschodniej granicy. Łącznie lekarze i lekarze dentyści – głównie obywatele Ukrainy – do ministra zdrowia złożyli ponad 5 tys. wniosków o wydanie warunkowego prawa wykonywania zawodu. Jak dotąd wydano 3610 pozytywnych decyzji. Pielęgniarki i położne złożyły 1931 wniosków i wydano 1185 zgód, natomiast ratownicy medyczni złożyli 128 wniosków i wydano 73 decyzje.

CMKP w marcu 2022 r., tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, zorganizowało bezpłatne kursy języka polskiego dla medyków, którzy przyjechali do Polski. Była to wspólna inicjatywa Ministerstwa Zdrowia i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Kurs ukończyło 1461 osób. To głównie lekarze, dentyści, ale także pielęgniarki i ratownicy medyczni. Przedstawiciele zawodów medycznych uczyli się języka polskiego z uwzględnieniem specjalistycznego, medycznego słownictwa.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

WPR w Katowicach „PRZYJACIELEM DZIECI Z CUKRZYCĄ”

18 września 2023

Podziękowania dla Benedykta Krzykowskiego

10 sierpnia 2023

Michałowi Maliszowi dziękuje wieś Stanica

10 sierpnia 2023

Benedyktowi Krzykowskiemu - wdzięczna dyrekcja

17 lipca 2023

Kolejne podziękowanie dla Michała Malisza

17 lipca 2023

Dobre słowo od uczniów...

6 lipca 2023

Pszczyńskim ratownikom...

6 lipca 2023