Start Aktualności Dotyczy szczepień przeciwcovidowych dla najmłodszych

Dotyczy szczepień przeciwcovidowych dla najmłodszych

NIZP-PIB

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 9 grudnia 2022

Fot.: pixabay.com

W Polsce jest ok. 2 mln dzieci w wieku od pół roku do lat czterech...

Zgodnie z komunikatem ministra zdrowia(z 8 grudnia) od 12 grudnia 2022 r. w ramach Narodowego Programu Szczepień rozpoczną się szczepienia przeciw COVID-19 w grupie dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Szczepienia będą realizowane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej – 3 mikrogramy/dawkę (0,2 ml). Schemat szczepienia jest 3-dawkowy i obejmuje podanie dwóch dawek w odstępie 3 tygodni oraz dawki trzeciej podawanej po 8 tygodniach od aplikacji drugiej.

W komunikacie (z 9 grudnia) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Instytutu Badawczego stwierdzono:

„Dla uzyskania najlepszej ochrony ważne jest podanie dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci w wieku 6 miesięcy – 4 lata decyduje każdorazowo lekarz, również lekarz stażysta i lekarz rezydent, zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętymi dla szczepień przeciw COVID-19.

Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 6 miesięcy – 4 lata stosowany jest kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 mc – 4 lata przeciw COVID-19.

Skierowanie na szczepienie jest wystawiane automatycznie od dnia 12.12.2022 r. z chwilą ukończenia przez dziecko 6 miesięcy. W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając wiek dziecka (ukończony 6. miesiąc życia).

Obowiązkowy wpis w karcie szczepień nie wymaga powielenia w karcie uodpornienia dziecka. Punkt szczepień nie wystawania dodatkowych zaświadczeń o wykonanym szczepieniu przeciw COVID-19 celem przedłożenia lekarzowi POZ.

Najważniejsze informacje:

• Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 6 miesięcy – 4 lata będą realizowane preparatem Comirnaty w dawce 3 mikrogramy (podmiot odpowiedzialny BioNTech Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska Sp. z o.o.), który został dopuszczony do obrotu w procedurze warunkowej po ocenie w Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 u dzieci w wieku 6 miesiące – 4 lata. Zaleca się podanie drugiej dawki po upływie 3 tygodni od podania pierwszej dawki, a następnie trzeciej dawki co najmniej 8 tygodni po drugiej.

• Jeżeli pomiędzy kolejnymi dawkami cyklu szczepienia dziecko ukończy 5 lat, powinno dokończyć szczepienie dawką 3 mikrogramy (0,2 ml).

• W przypadku dzieci w wieku 6 miesiące – 4 lata z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat szczepienia obejmuje trzy dawki i nie wymaga podania dawki dodatkowej.

• W przypadku, gdy w czasie kwalifikacji do szczepienia przeprowadzony przez lekarza wywiad nie ujawnia objawów alarmowych, a dziecko wygląda na zdrowe i stan ogólny dziecka jest dobry możliwe jest także zastosowanie przesiewowego badania przedmiotowego ograniczonego do: pomiaru temperatury ciała (metodą bezdotykową), oglądania skóry (wykwity) i oceny układu oddechowego.

• W przypadku chorych przewlekle zaleca się badanie przedmiotowe rozszerzone o sprawdzenie tych objawów, które mogą wskazywać na zaostrzenie choroby podstawowej.

• U niemowląt w wieku od 6 miesięcy do mniej niż 12 miesięcy zalecanym miejscem wstrzyknięcia jest przednio-boczna strona uda. U dzieci w wieku od 1. roku zalecane miejsce wstrzyknięcia to przednio-boczna strona uda lub mięsień naramienny.

• Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 6 miesięcy – 4 lata mogą być podawane w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu, albo jednoczasowo (tylko w różne okolice ciała) z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki.

Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) należy zgłaszać do:

lekarza, który zgłasza NOP za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na portalu: gabinet.gov.pl,

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

podmiotu odpowiedzialnego”.

 

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Lwowskie pogotowie ratunkowe dyrektorowi WPR w KAtowicach

15 marca 2023

Za wsparcie Ukraińców w walce z rosyjskim agresorem

23 lutego 2023

Przedszkolaki dziękują Michałowi Maliszowi

31 stycznia 2023

Kolejne podziękowania dla Benedykta Krzykowskiego

31 stycznia 2023

Hipokrates 2022 - BRAWO MY!

9 grudnia 2022

Marszałek śląski z okazji otwarcia MS w Łanach

2 grudnia 2022

Podziękowania za szkolenie z pierwszej pomocy

9 listopada 2022