Start Aktualności Teraz Sejm zdecyduje, a potem prezydent - o zawodzie ratownika

Teraz Sejm zdecyduje, a potem prezydent - o zawodzie ratownika

WPR

DLA RATOWNIKÓW | 18 listopada 2022

Fot.: Ośrodek Szkolenia

Na ustawę o zawodzie ratownika środowisko czeka od lat

Senat przyjął (17 listopada) z poprawkami ustawę o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych. Ostateczna decyzja co do kształtu ustawy należy do Sejmu, który może bezwzględną większością głosów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawek Senatu do ustawy, uważa się je za przyjęte. Po uchwaleniu ustawy, to znaczy rozpatrzeniu jej przez Sejm i senat, marszałek Sejmu przekazuje ją do podpisu prezydentowi RP.

Jeżeli prezydent nie ma zastrzeżeń, to podpisuje ustawę i zarządza jej publikację w „Dzienniku Ustaw”. Wchodzi ona w życie po 14 dniach od jej opublikowania. Ten akt prawny ma przede wszystkim uregulować zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego, ustanowić samorząd ratownika medycznego i uregulować reguły odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych.

Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Przyjęte poprawki, których było kilkanaście, dotyczyły m.in. wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego. Większość z nich była doprecyzowująca – informuje za PAP portal rynekzdrowia.pl.

Samorząd zawodowy – Krajowa Izba Ratowników Medycznych – będzie miała osobowość prawną i określone w ustawie organy. Zaistnieje instytucja jawnego rejestru pozwalającego na identyfikację ratownika medycznego i określenie jego kwalifikacji. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego i po uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych.

Będzie można pociągnąć do odpowiedzialności zawodowej wykonujących zawód ratownika medycznego w sytuacjach „nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych”.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Uczniowie ratownikowi

29 maja 2023

Dzieci dziękują ratownikom...

29 maja 2023

Przedszkolaki dziękują katowickim ratownikom

19 maja 2023

Od KW PSP w Katowicach

19 maja 2023

Wszystkiego dobrego w zdrowiu w dniu Waszego święta!

12 maja 2023

Dyrekcja i uczniowie dziękują...

12 maja 2023

Za przeprowadzenie szkolenia...

12 maja 2023