Start Aktualności Czy jedzie z nami lekarz? Czy przyjedzie do nas lekarz?

Czy jedzie z nami lekarz? Czy przyjedzie do nas lekarz?

WPR

Rynek Zdrowia

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 2 listopada 2022

Fot.: DZF

Bezpośrednio w strukturze WPR w Katowicach (dane za 2022 r.) funkcjonują 79 zespołów ratownictwa medycznego (65 podstawowych i 14 specjalistycznych), a 35 zespołów (29 podstawowych i 6 specjalistycznych) operuje poza strukturą, jako podwykonawcy

W zespołach ratownictwa medycznego ubywa lekarzy, a wraz z tym z systemu wypadają karetki typu „S”. Od lat sporo mówi się, że powstałą lukę można wypełnić wprowadzając system rendez-vous, czyli dojazdu lekarza na wezwanie ratowników. Choć ratownicy mają systematycznie rozszerzane kompetencje, to nadal są one mniejsze od tych przypisanych lekarzowi.

Teoretycznie, czasem praktycznie, jest tak, że w przypadku ciężkich stanów nagłych pacjenta podstawowy zespół ratownictwa medycznego (typu „P”) mógłby szukać pomocy u lekarza w ramach rendez-vous.

– Na razie odsuwamy w czasie decyzje dotyczące wprowadzenia systemu rendez-vous, czyli dojazdu lekarza do karetki na wezwanie ratowników. Chcemy zastosować model przejściowy – powiedział „Rynkowi Zdrowia” prof. Jerzy Ładny, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Teraz z 1602 zespołów ratownictwa medycznego tylko 321 ma w składzie lekarza. Z każdym kwartałem będzie ich mniej. Chociaż… jeszcze obowiązujące przepisy, wydane na okoliczność pandemii, dopuszczają dokoptowanie do zespołu „S”, gdy brakuje w nim lekarza, trzeciej osoby – ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu. Pamiętajmy, że zespół „P” może być dwu- lub trzyosobowy! Zazwyczaj jest dwuosobowy, bo to wychodzi taniej.

Jest jednak tak, że dla lekarzy są atrakcyjniejsze miejsca pracy niż stacje i karetki pogotowia ratunkowego. Trudno się dziwić, że medykom byt kształtuje świadomość.

Skoro taki jest proces, to w Ministerstwie Zdrowia myślą nad tym, co by tu zrobić, by jednak lekarze byli w ekipażu stacji pogotowia ratunkowego, bo… „się mogą przydać”. Pod uwagę brano m.in. konsultacje telemedyczne lekarza, który (w razie potrzeby) radami wspierałby ratowników.

Agnieszka Tuderek-Kuleta, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia przypomina, że obecnie „konsultacje zespołów podstawowych z lekarzem, przy zastosowaniu urządzeń informatycznych, są możliwe w przypadku udzielania pomocy pacjentom z hemofilią czy ostrym zespołem wieńcowym”. ZRM może zasięgać opinii „ w zakresie” zapisów EKG będących na wyposażeniu ambulansów.

To jest możliwe już teraz. Z innymi formami tego, co mieści się pojęciu telemedycyny, mogą być problemy. Nie natury technicznej, ale prawnej. Chodzi m.in. o transmisję obrazu z karetki i/lub miejsca zdarzenia, gdy w kadrze mogłyby pojawić się tzw. osoby trzecie. RODO – i wszystko jasne. Do tego dochodzą jeszcze wątpliwości dotyczące kwestii finansowych, odpowiedzialności za wydawane „na odległość” decyzje itd.

 

Więcej o reformowaniu PRM w materiale „Systemu rendez-vous w ratownictwie na razie nie będzie. Ministerstwo Zdrowia ma inny plan”.

  

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

WPR w Katowicach „PRZYJACIELEM DZIECI Z CUKRZYCĄ”

18 września 2023

Podziękowania dla Benedykta Krzykowskiego

10 sierpnia 2023

Michałowi Maliszowi dziękuje wieś Stanica

10 sierpnia 2023

Benedyktowi Krzykowskiemu - wdzięczna dyrekcja

17 lipca 2023

Kolejne podziękowanie dla Michała Malisza

17 lipca 2023

Dobre słowo od uczniów...

6 lipca 2023

Pszczyńskim ratownikom...

6 lipca 2023