Start Aktualności Uwaga pielęgniarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni

Uwaga pielęgniarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni

DLA RATOWNIKÓW | 28 października 2022

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu oraz pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.

Oferty należy składać w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, w terminie do 14.11. 2022 r. do godz. 9.00 (w zaklejonych kopertach).

 

czytaj też:

Wieści

EKG w praktyce ZRM

5 grudnia 2022

Ostatnie wideo

Podziękowania

Marszałek śląski z okazji otwarcia MS w Łanach

2 grudnia 2022

Podziękowania za szkolenie z pierwszej pomocy

9 listopada 2022

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

3 listopada 2022

Podziękowania za pomoc od Śląskiej Misji Medycznej

3 listopada 2022

Dla Bożeny Witek i Benedykta Krzykowskiego

3 listopada 2022

Podziękowania dla dyrektora WPR w Katowicach

24 października 2022

Podziękowania od PCK dla ratowników WPR

21 października 2022