Start Aktualności Ratownik niekoniecznie na etacie – prace na projektem ustawy

Ratownik niekoniecznie na etacie – prace na projektem ustawy

DLA RATOWNIKÓW | 27 października 2022

Fot.: Patryk Pyrlik

Projekt ustawy wprowadza do systemu prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych i regulujące jego organizację tak jak innych zawodów medycznych

Sejmowa Komisja Zdrowia zaakceptowała (27 października) wszystkie poprawki do projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.  Jedna z nich zakłada, że ratownik medyczny mógłby wykonywać swój zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej – relacjonuje portal rynekzdrowia.pl.

 Komisja Zdrowia pozytywnie zarekomendowała poprawki zgłoszone przez PiS i KO do ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. 

Poprawki o charakterze porządkowym zgłosił poseł Bolesław Piecha (PiS). Natomiast Marek Hok (KO) zaproponował poprawkę zakładającą, że ratownik medyczny mógłby wykonywać swój zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Projektowana ustawa zawiera przepisy regulujące wykonywanie zawodu ratownika medycznego, w tym m.in. wymagane uprawnienia kwalifikacyjne, zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego, zasady wykonywania tego zawodu, organizacji kształcenia przed i podyplomowego oraz ponoszenia odpowiedzialności zawodowej i utworzenia samorządu ratowników medycznych.

Projekt wprowadza do systemu
prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych i regulujące jego organizację tak jak innych zawodów medycznych. Samorząd zawodowy będzie zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie miała osobowość prawną i określone w ustawie organy.

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zostały także przeniesione do ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych, prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego będą posiadały osoby, na zasadzie praw nabytych, które ukończyły publiczną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały tytuł zawodowy ratownika medycznego lub ukończyły studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskały tytuł zawodowy licencjata” - wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Projekt określa również zasady
przeprowadzania Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Egzamin ten będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych, a przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną powoływaną przez dyrektora CEM. W skład tej komisji będą wchodziły osoby mające doświadczenie z zakresu ratownictwa medycznego, w tym co najmniej jedna będzie musiała być lekarzem systemu. Egzamin będzie składany w formie testowej i będzie przeprowadzany nie rzadziej niż raz w roku, jednocześnie w tych samych terminach.

Projektowana ustawa wprowadza również instytucję jawnego rejestru pozwalającego na identyfikację ratownika medycznego i określenie jego kwalifikacji. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego i po uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych.

„Ważnym elementem projektowanej ustawy, wywierającym wpływ na bezpieczeństwo pacjenta, jest stworzenie także możliwości skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych”.

Efektem wprowadzenia proponowanych rozwiązań będzie „zintegrowanie środowiska zawodowego, samodzielność w określaniu potrzeb i dalszego rozwoju tego zawodu, efektywniejsza współpraca z tym środowiskiem zawodowym, sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego”.

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

WPR w Katowicach „PRZYJACIELEM DZIECI Z CUKRZYCĄ”

18 września 2023

Podziękowania dla Benedykta Krzykowskiego

10 sierpnia 2023

Michałowi Maliszowi dziękuje wieś Stanica

10 sierpnia 2023

Benedyktowi Krzykowskiemu - wdzięczna dyrekcja

17 lipca 2023

Kolejne podziękowanie dla Michała Malisza

17 lipca 2023

Dobre słowo od uczniów...

6 lipca 2023

Pszczyńskim ratownikom...

6 lipca 2023