Start Aktualności W drodze do ustawy ważnej dla środowiska ratownictwa medycznego

W drodze do ustawy ważnej dla środowiska ratownictwa medycznego

RZ, WPR

DLA RATOWNIKÓW | 7 października 2022

Fot.: Andrzej Bęben

Ustawa kompleksowo precyzuje zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego

Po trzech latach prac na projektem Sejm zajął się (7 października) projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych.

Gdy projekt ustawy zostanie przyjęty, będzie wreszcie określona ścieżka rozwoju kariery zawodowej ratownika medycznego. Wprowadzone zostaną kierunkowe studia magisterskie i możliwość tworzenia specjalizacji. Przede wszystkim powstanie samorząd zawodowy ratowników medycznych. Przynależność będzie do niego obowiązkowa.

Zadaniami samorządu – przypomina „Rynek Zdrowia” – będzie:
• sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego,
• ustanawianie zasad etyki zawodowej oraz dbanie o ich przestrzeganie,​
• przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji ratowników medycznych,
• zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu,
• reprezentowanie ratowników medycznych oraz ochrona ich interesów zawodowych,
• działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez ratowników medycznych,
• udział w ustalaniu oraz aktualizacji standardów i wytycznych w ratownictwie medycznym...

Związkowcy z władz krajowych NSZZ „Solidarność”, reprezentujący ratowników medycznych, podczas konsultacji zaznaczyli, że „większość środowiska wcale nie oczekuje powołania w tej chwili samorządu ratowników medycznych”. Związek proponował nawet zorganizowanie referendum wśród ratowników, którzy mieliby się wypowiedzieć o celowości powstania samorządu zawodowego. Postulatu nie uwzględniono.

Nie wszystko, zdaniem ratowników, znalazło się w projekcie, a w opinii środowiska powinno zostać uwzględnione. Ratownicy zapowiadają, że nadal będą zabiegać m.in. o utworzenie stanowiska konsultanta krajowego w ich dyscyplinie oraz o ustanowienie prawa umożliwiającego odchodzenie na wcześniejszą emeryturę…

W opinii projektodawców efektem wprowadzenia w życie tej ustawy: „będzie zintegrowanie środowiska zawodowego, samodzielność w określaniu potrzeb i dalszego rozwoju tego zawodu, efektywniejsza współpraca z tym środowiskiem zawodowym, sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego…”.

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

WPR w Katowicach „PRZYJACIELEM DZIECI Z CUKRZYCĄ”

18 września 2023

Podziękowania dla Benedykta Krzykowskiego

10 sierpnia 2023

Michałowi Maliszowi dziękuje wieś Stanica

10 sierpnia 2023

Benedyktowi Krzykowskiemu - wdzięczna dyrekcja

17 lipca 2023

Kolejne podziękowanie dla Michała Malisza

17 lipca 2023

Dobre słowo od uczniów...

6 lipca 2023

Pszczyńskim ratownikom...

6 lipca 2023