Start Aktualności Ustawowo o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym

Ustawowo o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym

WPR

DLA RATOWNIKÓW | 21 września 2022

Fot.: Andrzej Bęben

Wykonywanie tego zawodu posiada znamiona realizowania misji społecznej...

Jeśli na ścieżce legislacyjnej nie pojawią się jakieś przeszkody, to wreszcie – za jakiś czas – zaistnieje ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Na razie rząd przyjął (20 września) jej projekt. „Pierwszy raz w historii polskiego ratownictwa powołujemy samorząd ratowników medycznych. Piszemy nową historię ratownictwa" - podkreślił na Twitterze Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych ma na celu wprowadzenie do systemu prawnego przepisów regulujących w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego oraz utworzenie ram prawnych dla działania samorządu ratowników medycznych oraz zasad odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Zawód ratownika medycznego bezspornie należy do zawodów zaufania publicznego. Wykonywanie tego zawodu posiada znamiona realizowania misji społecznej w newralgicznym obszarze gwarantowanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa do ochrony zdrowia. Szczególny charakter zawodu ratownika medycznego wynika ze znacznego udziału w procesie jego wykonywania podejmowania kwalifikowanych medycznych czynności ratunkowych wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zawód ten wiąże się z samodzielnością i niezależnością w wykonywaniu niejednokrotnie złożonych czynności, wymaga posiadania wysokich specjalistycznych kwalifikacji zawodowych oraz zakłada dostęp do tzw. danych wrażliwych osób trzecich – stwierdza się w uzasadnieniu.

Projektowane regulacje zakładają m.in., że zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:
• ma pełną zdolność do czynności prawnych;
• ma stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
• wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu…

Dotychczasowe regulacje dotyczące wykonywania zawodu ratownika medycznego, doskonalenia zawodowego w tym zawodzie i nadzoru nad jego wykonywaniem doprowadziły do uznania, że dla rozwoju zawodu ratownika medycznego koniecznym jest stworzenie możliwości niezależności, jaką daje utworzenie samorządu zawodowego. Podstawa do utworzenia samorządu zawodowego reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego wynika z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – podkreśla w uzasadnieniu minister zdrowia.

 

Więcej szczegółów w załączniku.

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Minister zdrowia dyrektorowi WPR w Katowicach

20 września 2022

Od Areospace Industries za istotny wkład...

19 września 2022

I taka statuetka też do nas trafiła

19 września 2022

Od przemyskiego Pogotowia - dziękujemy

19 września 2022

Premier do uczestników XIX Mistrzostw Polski...

19 września 2022

Marszałek Sejmu do uczestników i organizatorów XIX Mistrzostw...

14 września 2022

Białostockie Pogotowie dziękuje za....

4 sierpnia 2022