Start Aktualności Stanowisko kierownika w Dziale Kadr i Płac czeka…

Stanowisko kierownika w Dziale Kadr i Płac czeka…

OGŁOSZENIA | 21 września 2022

Fot.: Andrzej Bęben

Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko: kierownik Działu kadr i płac w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Aplikować można do 30 września 2022 r. do godziny 12:00.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Działu Kadr i Płac”):
• w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,
• lub via poczta na adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu). Szczegóły ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WPR w Katowicach.

 

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Minister zdrowia dyrektorowi WPR w Katowicach

20 września 2022

Od Areospace Industries za istotny wkład...

19 września 2022

I taka statuetka też do nas trafiła

19 września 2022

Od przemyskiego Pogotowia - dziękujemy

19 września 2022

Premier do uczestników XIX Mistrzostw Polski...

19 września 2022

Marszałek Sejmu do uczestników i organizatorów XIX Mistrzostw...

14 września 2022

Białostockie Pogotowie dziękuje za....

4 sierpnia 2022