Start Aktualności GUS: w 2021 r. na ochronę zdrowia wydano 6,6 proc. PKB

GUS: w 2021 r. na ochronę zdrowia wydano 6,6 proc. PKB

WPR

GUS

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 1 sierpnia 2022

Fot.: GUS

Było więcej, nadal jest za mało

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia. Raport powstał na podstawie wyników Narodowego Rachunku Zdrowia, opracowywane przez GUS oraz nakładów na ochronę zdrowia wg opracowania Ministerstwo Zdrowia.

„Ze względu na różnice metodologiczne dane te różnią się między sobą. Podstawowa różnica polega na tym, że Narodowy Rachunek Zdrowia obejmuje bieżące wydatki na zdrowie, zarówno publiczne, jak i prywatne, natomiast nakłady na ochronę zdrowia opracowywane przez Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy, odnoszą się wyłącznie do środków publicznych i nie ograniczają się jedynie do wydatków bieżących (nie obejmują wydatków samorządowych). Opracowywane informacje są także inaczej wykorzystywane: wyniki Narodowego Rachunku Zdrowia służą porównaniom międzynarodowym i umożliwiają opisanie systemu ochrony zdrowia z perspektywy całości poniesionych bieżących wydatków przez różne podmioty, natomiast informacja opracowywana przez Ministerstwo Zdrowia służy monitorowaniu oraz ocenie finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych” – wyjaśnia GUS.

To teraz, gdy już wiadomo, co czemu służy przejdźmy do istoty rzeczy.

Według szacunków wstępnych wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2021 r. wyniosły 172,9 mld zł (stanowiły 6,6 proc. PKB) i były wyższe niż w 2020 r. o około 21 mld (w odniesieniu do danych wstępnych4 za 2020 r., które wyniosły 151,9 mld zł). Wzrost wydatków zaobserwowano zarówno w przypadku wydatków publicznych, jak i wydatków prywatnych.

Publiczne wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły w 2021 r. – 125,5 mld zł i były o 15,7 mld zł wyższe niż w 2020 r., a ich udział w PKB wyniósł 4,8 proc. Również bieżące wydatki prywatne zwiększyły się o 1,1 mld zł i wyniosły w 2021 r. 13,6 mld zł.

Na wzrost wydatków bieżących na ochronę zdrowia wpływ miało m.in. zwiększenie bezpośrednich wydatków gospodarstw domowych, które wyniosły 33,8 mld zł, tj. o 4,1 mld (14 proc.) więcej niż w roku 2020.

To z jakich źródeł finansowano wyżej wymienione wydatki. GUS podaje liczby, ale w odniesieniu do roku 2020 (porównując je z danymi odnoszącymi się do roku 2019).

W 2020 r. największy udział w finansowaniu opieki zdrowotnej miały środki pochodzące z obowiązkowych składek zdrowotnych: 61,1 proc. (w roku 2019 – 60,5 proc.).

21,7 proc. wydatków na ochronę zdrowia stanowiły środki przekazywane do systemu opieki zdrowotnej w formie dobrowolnych transferów finansowych, dokonywanych przez krajowe jednostki instytucjonalne, m.in. gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje niekomercyjne (w roku 2019 – 21,9 proc.).

10,8 proc. stanowiły środki alokowane przez instytucje rządowe i samorządowe (w roku 2019 – 10,9 proc.).

Najmniejszy, ale istotny dla całości wydatków miało finansowanie ujęte w kategorii statystycznej „dobrowolne przedpłaty” kategoria: dobrowolne przedpłaty” czyli składki na dobrowolne i prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Z tego źródła sfinansowano w 2020 – 5,9 proc. (w roku 2019 – 6,2 proc.).

 

Więcej o „Wydatkach na ochronę zdrowia w latach 2019-2021”.

 

 

 

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Białostockie Pogotowie dziękuje za....

4 sierpnia 2022

Za pomoc w organizacji pielgrzymki

28 lipca 2022

Od Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego

28 lipca 2022

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa dziękuje za pomoc...

4 lipca 2022

Proboszcz chorzowskiej parafii dziękuje Arturowi Żurkowi...

4 lipca 2022

Podziękowania dla Benedykta Krzykowskiego

10 czerwca 2022

Podziękowanie dla Anny Warchoł

10 czerwca 2022